Scanpack 2021: mässan som greppar framtidsfrågorna

Scanpack 2021 blir en fysisk mässa, men har också digitala inslag och en rad nya grepp.
Undertiteln ”The packaging event for a new era” speglar ambitionen.
– Vi vill visa vägen mot förpackningsindustrins framtid, säger Anna Lena Friberg, affärsansvarig för Scanpack.

Scanpack arrangeras alltså som planerat 26–29 oktober 2021 på Svenska Mässan i Göteborg. Coronapandemin har ju påverkat oss alla men i takt med att vaccinationerna kommer igång tror och hoppas vi att läget kommer att vara avsevärt mycket bättre i oktober. Behovet av att träffas känns ju redan!

Med elva månader kvar till mässtart är drygt 80 procent av monterytan, motsvarande 14 000 kvadratmeter, inbokad.

Närmare 300 utställare har bokat plats. Ledande företag inom förpackningsbranschens alla segment kommer att finnas på plats.

För dem som av någon anledning inte har möjlighet att besöka mässan på plats öppnas digitala möjligheter att följa vad som sker.

– Under pandemin har Svenska Mässan genomfört flera digitala event och vi tar med de erfarenheterna till Scanpack 2021.

– Vi hoppas till exempel kunna visa en hel del seminarier digitalt. Jag tror mycket på den här typen av hybridmässa, där digitala inslag blir en integrerad del.

Samtidigt försäkrar Anna-Lena Friberg att – även om mässan blir semidigital – kommer alla trogna besökare och utställare att känna igen sig.

– Jag tycker man ska se de digitala inslagen som plusvärde. Eller för att använda ett engelskt uttryck: we act local, but we go global.

Digitalisering blir också ett tongivande tema på mässan, tillsammans med Hållbarhet och Nya trender och innovationer. Det gäller såväl i utställningen som i seminarier och aktiviteter på mässgolvet.

Dessa teman kommer också att dominera i två helt nya satsningar som adderas till den ordinarie mässan: Pioneers och Summit.

– Vi har gjort djupintervjuer med ett urval av utställare, om hur de vill se utvecklingen och positioneringen av Scanpack. De har fått lyfta vad som är viktigt för deras egna varumärken och för förpackningsbranschen som helhet.

– Ett återkommande önskemål är att nå ut till delvis nya målgrupper inom bland annat politik, akademi och näringsliv. Båda de nya initiativen är ett direkt resultat av vad våra kunder efterfrågar, säger Anna-Lena.

Summit blir ett toppmöte under en dag, där företrädare för branschen får tillfälle att möta politiker och andra höga beslutsfattare för att diskutera strategifrågor, med betoning på framtidens möjligheter och utmaningar.

– På bordet ligger allt som påverkar förpackningsbranschen. Förhoppningen är att öka insikten i framtidens behov och ge inblickar i vad som väntar runt hörnet, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

Pioneers blir en mötesplats med fokus på innovation, forskning och utveckling.

Här görs framtiden konkret, här visas innovationer inom allt från nya material, klimatsmarta förpackningar och energieffektiva lösningar till hi-tech och artificiell intelligens.

Medverkar gör en rad startups, men även storbolagens FoU-avdelningar, joint ventures och högskolor. Mötesplatsen får även en scen där deltagarna kan pitcha idéer, produkter och forskningsresultat.

– Tyngdpunkten i Pioneers ska ligga på affärsutveckling. Alltså hur strategierna som bland annat diskuterats på Summit kan tas vidare, förklarar Annika.

– Matchmaking mellan bolag och startups blir en viktig del av det konceptet. Vi för samman aktörer som kanske annars inte skulle träffats, och öppnar därigenom nya affärsmöjligheter.

Vi ser fram emot hösten 2021 och hoppas innerligen att vi kan mötas på Scanpack igen.