Lämna in föreläsningsförslag

*Fönstret för att lämna in förslag är nu stängt*

Nu öppnar vi upp möjligheten för alla att lämna förslag på föreläsare till Scanpack 2022. Scanpack är en kreativ knutpunkt för idéer om ny teknik, nya material och nya lösningar inom förpackningsbranschen.

Vi planerar att arrangera samtliga föreläsningar med fysisk närvaro av de antagna föreläsarna.

För att öka dina chanser att få din föreläsning antagen så är det viktigt att du läser igenom guiden nedan. Antagning sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om, vänta inte utan registrera direkt.

Har du frågor kontakta:

Guide

För att din föreläsning skall bli antagen så ska vissa grundkriterier vara uppfyllda.

  • Ämnet ska vara aktuellt.
  • Föreläsningen ska vara icke-kommersiell. I det fall goda exempel skall presenteras så är det troligt att en eller flera kommersiella produkter eller partners har använts. För att föreläsningen ska kunna genomföras så ska presentationen ske utifrån infallsvinkeln vad man ville uppnå och hur man lyckades eller inte lyckades nå dit. Kommersiella aktörer kan genomföra föreläsningar. Viktigt är då att fokus är generellt kunskapsinnehåll och att referenser inte görs till egna produkter och lösningar.
  • Ämnet ska gå i linje med de fokusområden som gäller för Scanpack 2022: digitalisering, cirkulära lösningar samt innovationer.

Om inget annat är överenskommet så ansvarar varje föreläsare själv för resa, hotell och andra kostnader i samband med föreläsningen.

Tidplan

Om din föreläsning skall kunna bli en del av Scanpack 2022 så gäller följande datum:

  • 31 augusti – sista inlämningsdatum.
  • 15 september – besked om din föreläsning är antagen eller inte.
  • 4–7 oktober – Scanpacks genomförande.

Format

Föreläsningarna på Scanpack är som regel 25 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av PowerPoint. I det fall annat format, såsom tidsåtgång eller föreläsningsform (t ex workshop), önskas så ska detta tydligt framgå i inskickad beskrivning.

Beskrivning av föreläsning

Fyll i formuläret, förändringar kan göras efter ansökan och dessa kan i vissa val initieras av Scanpacks programråd som ett villkor för att ge föreläsningen utrymme i programmet.

Rubrik
En bra rubrik är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Om du registrerar föreläsningen åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare. Om talaren ändrar anställning eller uppdrag innan genomförandet ska detta meddelas programrådet för bedömning om detta påverkar medverkan.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Scanpack. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i online-program för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Rättigheter

Scanpack förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar. Som föreläsare är du skyldig att säkerställa att:

  • föreläsningen är i original, d v s författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
  • innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
  • att nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
  • att alla källor finns angivna

 

Marknadsföring

Parallellt med mässans egen marknadsföring är det viktigt att vi hjälps åt för att sprida budskapet och locka åhörare – tillsammans skapar vi intresse! Antagna talare ombeds därför marknadsföra i första hand det egna seminariet men även Scanpack som helhet.

Sprid programmet och berätta om ditt seminarium på sociala medier och bland kollegor. Gå ut i dina nätverk och bjud in kunder och önskade åhörare via dina kanaler i nyhetsbrev och sociala medier.