Mobergs Produktkontroll AB

  • Plats: A02:86

Beskrivning

Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och sorteringssystem säkerställer vi produktflöden utan avvikelser.

Adressuppgifter
Mobergs Produktkontroll AB
Krusegatan 58
212 25 Malmö
SVERIGE
telefon
+46 40 6808060