Krystal AS

  • Plats: F04:30

Beskrivning

KRYSTAL AS, 100 år i 2010, er et heleid norsk selskap som er lokalisert i Drammen. Her utvikler og produserer vi lim til forskjellige industriformål.
Meget gode internasjonale kontakter og samarbeidspartnere medvirker også til at vi ligger helt i tet i den teknologiske utvikling, noe som kommer våre kunder til gode.

KRYSTAL AS sin visjon er å være en attraktiv partner for brukere av industrilim som har et ønske om en kontinuerlig forbedring i sin prosess.
Sammen med kunden identifiserer vi kritiske behov og verdier for så å utarbeide gode løsninger. I samarbeid med våre kunder arbeider vi for en bærekraftig fremtid.

KRYSTAL AS har medarbeidere med over 40 års fartstid innenfor emballasjebransjen med erfaring fra pakkemaskinprodusenter med pakketekniske løsninger. Dette gjelder også påføringssystemer for smeltelim og kaldlim. Denne unike kompetansen er vi alene om, noe vi mener våre kunder vil ha en stor nytte av.

KRYSTAL AS setter derfor begrepene service, leveringsdyktighet og tilstedeværelse meget høyt. Vi er store nok til å hjelpe, men samtidig er vi små nok til å lytte til kundenes behov.

KRYSTAL AS er allerede i dag en anerkjent leverandør av lim. Mange kjente norske industribedrifter, næringsmiddel- og emballasjeproduserende industri inngår i vår portefølje.

Stick to the best.

Adressuppgifter
Krystal AS
Nedre Eikervei 37c
NO-3045 Drammen
NORGE
telefon
+47 48181482

Produkter

Förpackningar, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel

Lim och limsystem

Varumärken

Representerat företag visas med en bock