Swestrap AB

  • Plats: B04:65

Beskrivning

Swestrap tillverkar ett heltäckande sortiment av packband i flera material och dimensioner. För rationell hantering erbjuder vi allt från handverktyg till helautomatiska anläggningar. När du väljer Swestrap som leverantör får du tillgång till vårt kunnande inom förpackningsområdet. Vi hjälper dig att välja produkter och utrustning för varje tillämpning oavsett om du arbetar i liten eller stor skala så får du en lösning som uppfyller dina krav på funktion, säkerhet och ekonomi.

Adressuppgifter
Swestrap AB
Box 5038
580 05 Linköping
SVERIGE
telefon
+46 13 374500