Kafeko AB

  • Plats: B03:20

Beskrivning

Kafeko grundades år 1981 och är ett agenturföretag specialiserat inom försäljning av process- och förpackningsteknologi, inspektionsutrustning samt robotlösningar. Vårt försäljningsområde omfattar de Nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Vi representerar ledande företag inom sina respektive områden. Till våra kunder hör företag inom livsmedels- och sötsaksindustrin, kafferosterier, mejerier, läkemedelsindustrin, industri inom diagnostik och bioteknik samt kemi och teknokemisk industri. Vi sköter även underhåll samt levererar reservdelar till de maskiner och den utrustning vi säljer.

Adressuppgifter
Kafeko AB
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad
SVERIGE
telefon
054 10 14 00
Följ utställaren på