Elastocon AB

  • Plats: F03:27

Beskrivning

Elastocon tillverkar och säljer egenutvecklad provnings-
utrustning för gummi- och plastmaterial.

Därtill har vi agenturer i Norden för flera kända tillverkare
av provningsutrustning för plast, gummi, textil, papper
färg, mm

Vi kan erbjuda instrument för existerande provnings-
metoder men vi utvecklar också instrument för nya
testmetoder.

Vårt mål är att erbjuda instrument med hög precision
som ger ett korrekt resultat.

Vi kan erbjuda följande:

– Instrument
– Kalibrering
– Provning

Vårt utbud inkluderar egenutvecklade instrument samt
instrument från flertalet kända tillverkare. Detta
möjliggör ett brett utbud och du behöver endast vända
dig till en leverantör.

Elastocon manufactures and sells testing instruments for rubber and plastic materials.
In addition we are agents within the Nordic countries for several well known manufacturers of testing equipment for plastic, rubber, textile, paper, paint etc.
We offer instruments for existing test methods and develop instruments for new test methods.

Our objective is to offer instruments with high precision, which gives accurate results.

We can offer the following:

– Instruments
– Calibration
– Testing

The range of instruments includes our own developed instruments as well as instruments from several known instrument manufacturers.

Adressuppgifter
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
50730 Brämhult
SVERIGE
telefon
+46 33 225630

Produkter

Övriga tjänster

Övriga tjänster