SCHÜTZ Nordic AS

  • Plats: C02:44

Beskrivning

The ideal packaging system for any transport task – every day and all over the world, millions of packaging systems by SCHÜTZ are used to transport and store products safely. From simple chemicals, hazardous goods to highly sensitive products such as foods, we dependably supply customers with sustainable packaging solutions.

Adressuppgifter
SCHÜTZ Nordic AS
Norvald Strands veg 131
NO-2212 Kongsvinger
NORGE
telefon
+47 62822750

Produkter

Förpackningar, förpackningsmaterial och förpackningshjälpmedel

Fat - aluminium och stål Fat - plast IBC (Intermediate Bulk Container)

Övriga tjänster

Miljö och återvinning

Varumärken

Representerat företag visas med en bock