Digitala utmaningar för läkemedelsförpackning och potentiella lösningar i försörjningskedjan

  • torsdag / 25 oktober / 2018
  • 14:00-14:25
  • Scen Visutech Digital Academy
Medverkande
Fredrik Ståhl VD Eson Pac

Registrera dig till Scanpack

Your first class ticket to packaging brilliance