Nature’s smart material – The power of a tree

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 14:00-15:00
  • Scen Superbrandscenen

Beskrivning

Seminariet belyser hur framtidens förpackningsmaterial kan se ut och hur skogen kan användas på bästa sätt. Den röda tråden ligger i att hitta rätt användning för rätt del av trädet och dess komponenter. Utmaningen är att upptäcka och bemästra egenskaper som tidigare processer inte beaktat. Då finns ingen färdig och stabil process att tillgå – allt behöver utvecklas och förnyas.På lång sikt är målet att ersätta allt mera fossilt material med förnyelsebart. Man strävar också efter återanvändning, tryckpapper och well är två exempel på detta. Att skapa kopplingar mellan olika innovationer och kunskaper inom Stora Enso är väsentligt för förnyelse av produktportföljen. Enligt Mikael har han det mest intressanta jobbet på Stora Enso som han gärna talar om!

Medverkande
Mikael Hannus Vice President, Innovation and R&D Sweden Stora Enso
Tema
Material

Registrera dig till Scanpack

Your first class ticket to packaging brilliance