QUESTIONS & ANSWERS SCANPACK 2021

Scanpack 2021 närmar sig, och det märks att mötesplatsen är efterlängtad och av stor betydelse för företag inom hela förpackningsbranschen. Arbetet löper på enligt plan både när det gäller utställning, innehåll och olika typer av aktiviteter. Flera nya inslag väntar och vi kommer inom kort att berätta mer om detta.

Samtidigt förstår vi att många utställare funderar över händelseutvecklingen med koppling till pandemin, och vilka krav som kan komma att ställas på mässan. Eller om Scanpack i värsta fall kan komma att ställas in.
Många svar kan vi inte ge idag, helt enkelt eftersom vi inte vet vilka regler som kommer att gälla vid tidpunkten för återöppnandet eller när den förordning som begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (SFS2020:162) kommer att upphävas.

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från utställare just nu och hur vi tänker kring dessa. Tveka inte att höra av dig till någon av oss i teamet om du vill veta mer.

Vänliga hälsningar,
Teamet bakom Scanpack


Kan Scanpack komma att ställas in?
I det fall nuvarande restriktioner inte har upphävts eller att andra restriktioner skulle tillkomma från myndighetshåll, vilka skulle försvåra ett bra genomförande av mässan, kan en sådan situation inte uteslutas. Vi förväntar oss lättnader framöver och följer givetvis utvecklingen noga.

Den svenska mässbranschen har en pågående och konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten och Regeringen gällande möjligheter att kunna öppna upp under säkra former utan ökad risk för smittspridning. Parallellt pågår löpande kontakt med utställare, partners och besökare i syfte att fånga upp såväl oro som önskemål för framtiden.

Vi upplever att det finns en mycket stark önskan att vilja samlas i branschen igen efter att i princip inte ha kunnat träffa varandra under lång tid. Det finns många affärsrelationer och inte minst sociala kontakter, som behöver återskapas. Scanpack blir en viktig injektion för detta. Därför känner vi inte att det vore ansvarsfullt att ta ett förhastat beslut om att eventuellt ställa in eller flytta mässan till ett alternativt datum. Samtidigt förstår vi att utställare behöver en rimlig planeringshorisont. I en sammanvägd bedömning planerar vi i dagsläget att, om ett sådant beslut skulle behöva fattas, göra det i mitten av 2021.

Vad händer med min bokning om mässan trots allt ställs in?
Om Scanpack skulle behöva ställas in kommer vi sannolikt att överväga flera alternativ. Kan mässan flyttas till en annan tidpunkt, kan delar av innehållet levereras digitalt etc? Beroende på lösning kan det för utställare finnas nya möjligheter att delta.

Som grundprincip gäller dock att om mässan flyttar till ett nytt datum har utställare möjlighet att få full återbetalning, med avdrag för de havda kostnader vi som leverantör har haft. På de industrimässor som hittills har flyttat har över 80 % av utställarna valt att flytta med till ett nytt datum. De som av olika skäl inte har kunnat göra detta, har fått full återbetalning med avdrag för grundavgiften. Eftersom Scanpack är en så viktig branschmässa och mötesbehovet är stort, ser vi och mässans besökare, naturligtvis gärna att utställare väljer att flytta med sin bokning till ett eventuellt nytt datum.

Vilka digitala lösningar kan ni erbjuda?
Svenska Mässan Gothia Towers är den mäss- och mötesarrangör i Sverige som har gjort störst omställning till digitala upplevelser under pandemin. Förutom egna studiomiljöer som används frekvent av externa kunder har vi producerat digitala event när de fysiska har fått ställas in eller flyttas fram. I augusti genomfördes Vitalis, Nordens största e-hälsomöte, som ett hybridmöte med 50 personer på plats och 1800 delegater digitalt. I september arrangerades den digitala Bokmässan Play. Vi genomförde därtill Power Circle Summit som en digital konferens redan i maj, kort tid efter det att pandemin brutit ut. De digitala lösningarna skräddarsys från fall till fall och vår erfarenhet har på kort tid blivit mycket god!

Vi ser därför att digitala lösningar kan komplettera den fysiska mötesplatsen Scanpack på ett utmärkt sätt, inte minst för att sprida kunskap och öka tillgängligheten för såväl utställare som besökare samt nya potentiella målgrupper. Detta kan i sin tur erbjuda nya chanser för utställare att delta, exempelvis som sponsor, programvärd eller annat i syfte att föra en dialog med mässans målgrupper via digitala kanaler. Vi fortsätter att utveckla dessa nya möjligheter i ett högt tempo och informerar våra kunder löpande.

Hur kan vi känna oss trygga som utställare på Svenska Mässan och Gothia Towers?
Den svenska mässbranschen har en pågående och konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten och Regeringen om möjligheter att öppna upp under säkra former utan ökad risk för smittspridning, även under coronapandemin. Våra lokaler är stora och genom förregistrering och andra åtgärder kan vi säkerställa såväl distansering som desinficering för att skapa så trygga miljöer som möjligt.

Vi vet ännu inte vilka eventuella krav som följer med att restriktionerna hävs och arbetar därför i mellantiden fokuserat med riskanalyser och programmet “Safe to visit – Safe to exhibit”. Under hela pandemin har vårt hotell, Gothia Towers, samt restauranger fått hålla öppet. Vi har mot bakgrund av sommarens stora gästflöden infört tydliga rutiner för ökad säkerhet och tränat på dessa, vilket har fungerat alldeles utmärkt för våra gäster. Vår beredskap är med andra ord mycket god även när vi får öppna mässverksamheten igen. Vi återkommer kring specifika åtgärder för Scanpack längre fram och när vi vet vilka eventuella nya regelverk som införs av myndigheterna.

Kommer det att införas begränsningar för utställare, t ex gällande antalet besökare som får vistas i montern samtidigt?
Med start från september 2020 ser vi mässor öppna upp på bred front i Europa och här i Norden tillåter Danmark redan mässverksamhet. I vissa fall har det ställts krav på ett visst antal kvadratmeter per person, vilket innebär att utställare behöver dra ner på monterpersonal för att ha möjlighet att kunna ta emot ett förväntat antal besökare. Huruvida liknande regler kommer att införas i Sverige är för tidigt att säga och något som kommer att beslutas av våra myndigheter. Vi följer utvecklingen noga och återkommer så snart vi vet mer.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande Scanpack 2021!

Vänligen,
Teamet bakom Scanpack