Upplev innovativa hållbara förpackningslösningar hos RISE på Scanpack 2018

RISE är Sveriges innovationspartner som bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle. På Scanpack 2018 kommer RISE visa upp hur de arbetar med förpackningar och demonstrera nya idéer, material och förpackningslösningar. RISE anordnar även 4 stycken utbildningsseminarier med olika teman inom utbildningsplattformen Scanpack Academy som är ett nytt koncept på mässan i år.

Jesper BertholdRISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Innventia, SP, Swedish ICT gick samman i RISE för att skapa en starkare forsknings- och innovationspartner.

– Inom RISE finns både bredd och djup, vi har en unik verktygslåda och lösningsorienterade medarbetare, däribland många med forskarutbildning. Vi hjälper exempelvis företag med tekniska tjänster så som provning och certifiering och stödjer dem i innovationsprocesser på olika sätt. Vi är duktiga på att förstå och sätta fingret på kundens olika problem och hjälpa till och lösa dem helt enkelt. säger Jesper Berthold, ansvarig för Förpackningsutveckling & produkttest inom RISE Bioekonomi (som till stor del består av tidigare Innventia).

Bland annat så arbetar man med kundanpassad forskning inom nya och förbättrade förpacknings- och materiallösningar. Ytterligare exempel på förpackningsrelaterade områden med hög relevans nu är; hållbarhet och den cirkulära ekonomin, systematisk förpackningsutveckling, produktsäkerhet, ytegenskaper och barriärer.
– Ett exempel kan vara att utveckla ett starkare papper eller ett papperslikt material där 50 procent utgörs av träfiber och 50 procent utgörs av gamla jeans.

RISE arbetar brett med hållbara förpackningar och vill främja en övergång till en cirkulär bioekonomi.
– Vi vill bland annat byta ut vissa delar på förpackningar som utgörs av fossilbaserad plast men vi arbetar också med hur en produkt upplevs. Vi studerar hur människor ser, känner, upplever och interagerar med förpackningar och material. Materialet förmedlar en känsla och den kundupplevelsen arbetar vi med.

Redan vid design av nya förpackningar talar man om återvinning, och RISE gör livscykelanalyser för hållbara lösningar som gynnar människa och natur.
– På Scanpack mässan kommer vi ha en monter där vi vill visa upp hur vi arbetar med förpackningar och olika aspekter kring detta inom RISE. Vi demonstrerar nya idéer, material och förpackningslösningar. Bland annat kommer besökarna kunna se och känna på jeanspapper och ta del av vilka möjligheter integrering av aktiva material i ett papper kan öppna. Vi kommer också att hålla 4 seminarier på olika teman inom Scanpack Academy som är ett nytt koncept för i år. Berättar Karin Edström, projektledare, som jobbar med förberedelser inför Scanpack inom RISE.

– Vi vill träffa nuvarande och potentiella kunder och konkurrenter. Vi söker hela tiden nya möjligheter att nätverka och är väldigt intresserade av nya idéer och lösningar och ny kunskap. Trots att vi är oberoende och inte går några speciella företags ärenden anser vi nog att vi tror på ”fibern först”. Mässan kommer med perfekt tajming för oss, avslutar Jesper Berthold.