Varför besöka Scanpack?

Här samlas förpackningsbranschens ledande leverantörer från hela världen

Här samlas förpackningsbranschens ledande leverantörer från hela världen

Förpackningar – i all sin variation

Oavsett om du är varumärkes- eller produktchef, marknadschef, FoU-chef, förpackningsdesigner, drift- logistik- eller transportchef, ansvarig för CSR (hållbarhet) eller VD hittar du lösningar på alla dina utmaningar hos Scanpack.

Med 500 utställare, flertalet seminarier och keynotepresentationer av ledande strategiska tänkare utgör Scanpack ett unikt forum för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande. Med andra ord, ett besök på Scanpack Nordens enda omfattande evenemang för alla som producerar eller använder förpackningar är ett måste.

Varumärkes- marknads- och produktchefer: Upptäck spännande förpackningar och säljande designlösningar som gör att dina produkter flyger från hyllorna.

FoU-chefer och förpackningsdesigners: Upptäck de senaste innovationerna inom förpackningsmaterial.

Logistik- och transportchefer: Hitta tekniker och metoder som ökar effektiviteten genom hela distributionskedjan.

Drift- och produktionschefer: Upplev smarta förpackningar direkt på Scanpacks utställningsgolv.

Hållbarhets (CSR) chefer: Upptäck biologiskt nedbrytbara material och förpackningslösningar som minimerar koldioxidavtryck.

17 000 DELTAGARE

6234 BESÖKANDE FÖRETAG

500 UTSTÄLLARE

49 BESÖKARLÄNDER

UTSTÄLLARE FRÅN 30 LÄNDER

99% NÖJDA UTSTÄLLARE OCH BESÖKARE

Produktgrupper

• Förpackningsmaskiner- och utrustning
• Förpackningsmaterial
• System (maskiner och material)
• Råvaror
• Styr- och reglerutrustning
• Interna system
• Digitala tryckpressar
• Kontraktpackning

• Transportförpackningar
• Konsumentförpackningar
• RFID
• Biopack
• Datorstyrd utrustning
• Doseringsutrustning
• Etikett- och märkutrustning
• Övriga förpackningsprodukter och tjänster

Vi ses på Scanpack den 23-26 oktober!