Advisory Board

Advisory board består av företrädare, främst från företag som representerar Scanpacks besökarmålgrupper. Medlemmarna bidrar till att ge djupare insikt och kunskap om förpackningsindustrins viktigaste branschfrågor för att Scanpack skall kunna erbjuda ett så inspirerande, relevant och aktuellt program som möjligt.

Madelene Breiling
Utvecklingschef | Löfbergs

Med över 17 års erfarenhet inom förpacknings- och dagligvaruindustrin har Madelene sann passion för utvecklingsprocesser och att förverkliga idéer. Sedan 2018 arbetar hon på Löfbergs med fokus på optimering av distributionskedjan. Tidigare har Madelene arbetat i olika affärsutvecklande roller bland annat inom Orkla, The Packaging Arena och BillerudKorsnäs.

Josephine Darlington
Programansvarig | ASTER (Alliance for sustainable e-commerce)

Josephine har under flera år aktivt bidragit till det svenska innovationssystemet inom främst digitalisering, logistik och e-handel. Sen augusti 2021 är hon ansvarig för ASTER, ett statligt finansierat innovationsprogram fokuserat att omvandla det svenska e-handelssystemet till att bli effektivt, konkurrenskraftigt och hållbart

Karin Gustafsson
Packaging Engineering Manager | Volvo Cars

Karin har under hela sin karriär arbetat med förpackningar, inledningsvis på Orkla Confectionary and Snacks som Packaging Developer. Sedan 2017 jobbar hon på Volvo Cars där hon fokuserar på smarta, hållbara förpacknings- och logistiklösningar för att effektivisera hela kedjan. Karin har en examen i Förpackningsdesign från Broby Grafiska.

Selime Kadir
Global Packaging Solutions Director | Oatly

Maja Kjellberg
Packaging Development Leader | IKEA

Maja har arbetat med förpackningar på IKEA sedan 2011. Hon ansvarar för att leda och implementera innovativa och hållbara förpackningsstrategier som främjar IKEAS övergripande inriktning. Maja har studerat förpackningsdesign på BrobyGrafiska.

Pernilla Kulleborn
VD | Kulleborn & Stenström

Pernilla är VD på Kulleborn & Stenström som tillverkar konsumentförpackningar i rigid plast HDPE, PET, återvunnet och bioplast för den skandinaviska marknaden. Hon har arbetat i förpackningsbranschen sedan 1995. Utbildad civilekonom. Deltar som representant för Nordisk Bioplastförenings styrelse.

Mats Lennersten
Head of R&D Nordics | Intersnack Group GmbH & Co

Lena Nasr Alm
Packaging Development Specialist | PackDev LAB

Senior Consultant och ägare till Pack Dev LAB som stödjer företag genom att erbjuda kompetens och skräddarsydda tjänster inom förpackningar. Lena är en passionerad och erfaren förpackningsutvecklare med stort intresse för processeffektivitet och att överbrygga klyftan mellan tekniska och kommersiella områden.

Magnus Sidling
Head of sales | Evolabel

Magnus har under hela sin karriär arbetat med internationell försäljning inom förpackningsbranschen. Styrelsemedlem på Svenska Förpackningsgillet och är med och leder Scanstar-tävlingen. Svensk styrelserepresentant i World Packaging Organisation.

Finn Tompuu
Utbildningsledare Förpackningsingenjörer | Yrkeshögskolan Älmhults kommun

Magnus Willén
Packaging Development Manager | Spendrups

Med lång karriär inom Spendrups och de senaste 10 åren med fokus på förpackningsutveckling har Magnus på nära håll upplevt det ökade fokuset och engagemanget kring förpackningar, både inifrån företaget men också från kunder och konsumenter.