Förpacknings­visioner blir verklighet

På Scanpack samlas alla ledande leverantörer från hela världen under fyra dagar

BOKA MONTER

På Scanpack samlas alla ledande leverantörer från hela världen under fyra dagar

BOKA MONTER

Scanpack startar om

Boka din monter idag - Scanpack blir alltid fullbokat

Scanpack är den viktigaste mötesplatsen och det centrala navet för alla förpackningsinköpare i norra Europa.
Det är här du som utställare möter engagerade förpackningsinköpare som aktivt letar efter nyheter och nya leverantörer. Här bygger du ditt varumärke, träffar nya kunder och förstärker dina relationer med befintliga kunder. Scanpack är den ledande och mest viktiga plattformen för att ta nya marknadsandelar och bygga relationer inför framtiden.

Besökargrupper

Scanpack besöks av inköpare, produktionsansvariga, avdelningschefer, konstruktörer, IT-specialister, marknadsansvariga, säljare, designers, produktutvecklare och företagsledare från följande branscher:

• Förpackningsindustrin
• Livsmedels- och dryckesindustrin
• Kemisk industri
• Wellpappförpackningar
• Plastförpackningar
• Övrig tillverkningsindustri
• Reklam & marknadsföring
• Parti-/agenturhandel
• Transport
• Med flera…

Kontakta oss

/ Anna Lena och Pernilla

Se filmen

Från Scanpack 2015


samarbetspartners

Scanpack 2018 arrangeras i nära samarbete med nord emballage, Emballasje föreningen, Pakkaus, Innventia, Teknologisk Institut