Fokusområden på Scanpacks scener

Förpackningsindustrin står inför stora utmaningar. Årets fokusområden på Scanpacks scener speglar några av de viktigaste faktorerna och aktuella trenderna som påverkar branschen och utvecklingen framåt.

Förpackningsindustrin står inför stora utmaningar. Årets fokusområden på Scanpacks scener speglar några av de viktigaste faktorerna och aktuella trenderna som påverkar branschen och utvecklingen framåt.

Hållbarhet

Cirkulär ekonomi spelar en avgörande roll inom förpackningsindustrin genom att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. Hållbarbara lösningar inom förpackningsindustrin är en komplex utmaning som kräver samarbete mellan producenter, konsumenter och myndigheter i hela värdekedjan.

Det är en utmaning att hitta balansen mellan att skydda produkter, minimera resursanvändning och minska avfallets påverkan. Materialval, design, återvinning/återanvändning, konsumentinformation/utbildning är några av de saker som påverkar och kan bidra till ökad hållbarhet och den cirkulära ekonomin.

Scen: Packaging Plaza/Pioneers

Produktionseffektivitet

En utmaning för förpackningsindustrin är att hitta en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig produktion genom balansen mellan att producera högkvalitativa förpackningar och samtidigt optimera resursanvändningen och produktionsprocessen för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Några av de viktiga aspekter av kostnadseffektiv produktion kopplat till förpackningar som adresseras på Scanpack är: automatisering och teknik, skalbar produktion, flexibel produktion och effektiv design.

Scen: Pioneers

Innovation

Den digitala utvecklingen och ny teknik (så som AI, digitala trycktekniker, smart förpackningsdesign och materialinnovation) har haft och har en omvälvande påverkan på förpackningsindustrin och den fortsätter att forma hur förpackningar utformas, tillverkas, distribueras och återvinns. Nya Innovationer förbättrar både konsumentupplevelsen och hållbarhet. Digital utveckling och ny teknik är förutsättningar för att få till ett hållbart förpackningssystem och en cirkulär ekonomi.

Scen: Pioneers

Förpackningstrender

Förpackningstrender utvecklas ständigt i takt med förändrade konsumentbeteenden, teknologiska framsteg och hållbarhetskrav. Dessa trender speglar inte bara hur produkter presenteras, skyddas och distribueras, utan även hur de anpassas till en snabbt föränderlig global marknad. Från innovativa material och smarta designlösningar till hållbara och interaktiva förpackningsupplevelser – förpackningstrenderna går bortom det traditionella och omdefinierar hur vi ser på förpackningar i dagens moderna värld.

Scen: Packaging Plaza/Pioneers