Hållbara tillsammans

Kan man medverka på en mässa och samtidigt bidra till en hållbar framtid? För oss är det en självklarhet. Genom att tillsammans med dig och våra andra utställare och besökare göra medvetna och hållbara val, säkerställer vi att framtida generationer också kan dra nytta av och uppskatta mässans möjligheter.

Här kan du läsa mer hur du kan bidra till en hållbar framtid genom att göra medvetna val:

Tips för besökare      Tips för utställare

Hållbara initiativ på Scanpack

Scanpack har ett ansvar att skapa långsiktigt, hållbart värde – nu och i framtiden. Här är några exempel på initiativ som vi bedriver på Scanpack för att fortsätta förflytta oss mot en mer hållbar värld:

    • Scanpack främjar hållbar utveckling genom att sammanföra branschaktörer för kunskapsutbyte och samarbete. När olika intressenter möts och samarbetar, väcks idéer och nya lösningar som driver hållbar utveckling framåt.
    • Numera följer vi på Scanpack Svenska Mässan Gothia Towers checklista för att förbättra hållbarheten i alla mässprojekt. Vi har genomgått flera certifieringar, inklusive ISO 20121, för att säkerställa hög hållbarhetsstandard i miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Certifieringen täcker hela vår mötesplats, inklusive hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.
    • Vattenstationer för återanvändning: för att minska användningen av engångsflaskor erbjuder vi vattenstationer där besökare kan fylla på sina egna vattenflaskor.
Svenska Mässan Gothia Towers

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en grundläggande del av Svenska Mässan koncernens vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats.

Svenska Mässan Gothia Towers

Rapport

Ta del av vår hållbarhetsrapport och läs mer om hur vi arbetar för att bli en hållbar mötesplats.

Vill du vet mer?

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på Svenska Mässan Gothia Towers.

Vårt hållbarhetsarbete