Röster om Scanpack

Från besökare

”Det finns idag bara ett fåtal riktigt tunga förpackningsmässor och Scanpack är en av dem.”
– Marina Kurula, Walki

”Det är den mest betydelsefulla mässan i norra Europa. Det lönar sig att vara här!”
– Süleyman Demir, Sade Ofset, Turkiet

Från utställare

”Scanpack är ett fantastiskt forum och vi har flera viktiga affärer med oss hem.”
– Christer Nilsson, Secure & Safe Techprint.

”Scanpack är för oss den absolut viktigaste mässan där vi under avslappnade former visar vad vi kan erbjuda inom förpackningar.”
– Lars Svärd, Gafs Kartong