Hållbara innovationer för en bättre framtid

Dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin och hela samhället strävar mot en mer hållbar utveckling. Det ställer höga krav på företagens produktutveckling.

Simon Boas HoffmeyerSimon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director på Carlsberg Group kommer på Scanpack att berätta om hur Carlsberg arbetar strategiskt med hållbarhet genom sitt branschledande hållbarhetsprogram Together Towards ZERO. Presentationen kommer att innehålla konkreta exempel på hur företaget arbetar för att uppnå sina ambitiösa mål, där de bland annat har åtagit sig att ha Noll Koldioxidavtryck i sina bryggerier och att minska koldioxidavtrycket över hela värdekedjan med 30 procent före år 2030. Förpackningar utgör cirka 40 procent av företagets globala koldioxidavtryck och är därför ett viktigt fokusområde. Under presentationen kommer Simon att ge exempel på hur företaget engagerar konsumenter med mer hållbara förpackningsinnovationer. Bland annat genom att berätta om utvecklingen av världens första biobaserade ölflaska – The Green Fiber Bottle.

– Att bry sig om sin omgivning och ta ansvar ligger verkligen i företagets kultur. Vi på Carlsberg är stolta över det vi gör och visar andra att det går att vara effektiv, lönsam och hållbar samtidigt, säger Simon Boas Hoffmeyer.

Simon har utvecklat affärsdrivna hållbarhetslösningar i mer än tio år inom många olika områden som etik/efterlevnadskontroll, rapportering, kommunikation, datahantering och varumärkesbyggande. Han är hållbarhetsdirektör på Carlsberg Group och är bland annat ansvarig för utvecklingen och genomförandet av hållbarhetsprogrammet Together Towards ZERO. Hans intresse ligger särskilt i att göra hållbarhet relevant och tillgängligt för konsumenterna, samt att utveckla partnerskap över värdekedjan för att uppnå hållbarhetsmålen.

Tar ett stort ansvar
Sedan 2015 har man på Carlsberg minskat sitt globala koldioxidavtryck med 16 procent och man är säker på att man kommer att nå de högt satta målen. Tron på den egna styrkan och strategin inspirerar andra företag.

Den nya fiberbaserade ölflaskan är revolutionerande och erbjuder konsumenterna ett lägre koldioxidavtryck.
– Konsumenterna gynnas av att vi fokuserar på att arbeta hållbart.  Vi vill hjälpa konsumenterna att använda förpackningarna på ett bättre sätt och Carlsberg jobbar med hela kedjan från tillverkning till återvinning.

Carlsberg arbetar med hållbarhet på flera plan och verkar även för ansvarsfull konsumtion. Aktiva kampanjer görs bland annat för ”Don´t drink and drive” och för att motverka att minderåriga dricker alkolhol.

På Scanpack ser Simon fram emot att engagera åhörarna och diskutera Carlsbergs hållbarhetsprogram i detalj.
– Det ska också bli spännande att träffa experter inom förpackningsindustrin som kan förpackningar utan och innan, avslutar Simon Boas Hoffmeyer.

Läs mer om Carlsbergs hållbarhetsarbete: www.carlsberggroup.com/sustainability