Tillhandahåller förnyelsebara lösningar på kundernas utmaningar

Stora Enso är ledande inom förnyelsebara förpackningsmaterial och tillsammans med sina innovativa kunder ligger man långt fram i utvecklingen.

Mikael HannusMikael Hannus, innovationschef på Stora Enso, kommer att hålla ett föredrag på Scanpack på temat ”Naturens smarta material – What a tree can do” där han berättar mer om hur framtidens förpackningsmaterial kan se ut och hur skogen kan användas på bästa sätt.

Stora Enso utvecklar sin roll inom forsknings- och innovationsstrukturer och för att hela tiden fylla på sin pipeline med relevanta innovationer för kundernas behov.
– Kunderna har intressanta behov av lösningar och förnyelsebara material. Det är tack vare kunderna som vi är ledande inom området. På sikt är målet att ersätta fossilt med förnyelsebart.

Den svenska skogen har en fin utveckling och den återplanteras där den avverkas. Volymen i skogen har fördubblats på relativt begränsad tid.
– Vi avverkar mindre än det växer och vi har aldrig förut haft så mycket träråvara som vi har nu. Några av orsakerna är att det planteras mer samt att skogen sköts på ett hållbart sätt så att den växer. Skogen blir inte igenväxt om den sköts. Det krävs en aktiv skogsskötsel för att skogen ska må bra och växa.

Utnyttjandegraden av trädets olika delar är högre än tidigare och man ser fler användningsområden. Att få ut mer än tidigare på färre träd är en del av utvecklingen. Man strävar efter återanvändning, tryckpapper och wellpapp är två exempel på bra återvinning.

Steg för steg byter Stora Enso ut hybridlösningar av exempelvis kartong och plast mot trä- och cellulosalösningar.
– Jag har det intressantaste jobbet på Stora Enso måste jag få säga! Det vi gör är till nytta både för Stora Ensos kunder och för vår planet. Jag ser fram emot att på Scanpack tala om naturens smarta material och hur det kan användas i förpackningslösningar.

Stora Enso har tidigare medverkat på Scanpack. I år fokuserar man på att framtidssäkra besökarnas affärer, ”Fututre Proof Your Business”.
– Vi kommer att visa många innovativa lösningar med förnybara material. Vi vill bidra till att skapa en mer hållbar framtid genom att ersätta icke hållbara material med förnybara material. Vill du trygga dina framtida affärer ska du träffa Stora Enso, säger Michael Bohm, produktchef på Stora Enso.

På mässan förväntar man sig nyfikna besökare som vill se nya unika förpackningslösningar av förnybara material.

Mikael Hannus

Mikael Hannus