Passion för det digitala trycket

Visutech firar trettioårsjubileum med att storsatsa på Scanpack för att visa varumärkesägare och konverterare hur de kan möta konsumenternas krav på framtidens förpackningar. Visutechs framgångar inom grafisk industri fokuseras nu mer på förpackningar, som växer kraftigt inom det digitala trycket.

jan-olof-visutechSom alltid vid en tekniktransformation är kunskap avgörande. Därför skapades Visutech Digital Academy för att stödja kommunikationen mellan konverterare och varumärkesägare i en övergång från analog teknik till digitaltryck. Programmets uppgift är att erbjuda utbildning och stärka kunskapsdelning mellan grafisk industri och varumärkesägare.

I montern presenteras ett innehållsrikt seminarieprogram med en rad intressanta talare, som delar med sig av både kunskap och erfarenheter ur många olika perspektiv.
– Bland annat berättar Alon Bar-Shany om digitaltryckets framtida möjligheter att skapa mervärden för förpackningar. Han är General Manager HP Indigo – en del av HP Inc, och ansvarar för hela HP Indigo globalt och dess utveckling. Det är en spännande resa med fantastiska möjligheter för såväl stora som mindre företag, berättar Jan-Olof Jungersten, Visutechs vd och grundare.

Jan-Olof passar också på att lansera sin tredje bok, som denna gång riktar sig mot just förpackningsbranschen. Här beskrivs den kommande transformation från analogt till digitalt som krävs för att kunna möta framtida utmaningar. I montern finns även en ny och avancerad digitaltryckpress från HP Indigo-serien, och för den som vill inspireras av nya möjligheter som digitaltryck erbjuder visas många kreativa kundlösningar.