Varför bry sig om digitalisering?

IoT, Industri 4.0, moln och AI är begrepp som ihärdigt surrar i luften. Men var innebär digitaliseringen för förpackningsindustrin och i synnerhet för livsmedelsindustrin? Automationsexperten Tomas Lagerberg förklarar och tar åhörarna med på en spännande resa in i framtiden.

Tomas Lagerberg På Superbrandscenen (24 okt, kl 10-11) berättar han om den snabba utvecklingen inom smart industri, med nya möjligheter men också om krav på andra synsätt. Tomas Lagerberg har jobbat länge med automation på ABB och är idag globalt teknikansvarig för området livsmedelsindustri, med en unik erfarenhet och kunskap som gör honom till en utmärkt framtidsspanare.
– Digitalisering känner de flesta till, men många känner sig väldigt osäkra på hur man tar in det i sin egen vardag. Oavsett storlek på företaget handlar det om att förstå hur digitalisering kan skapa värde, konstaterar han.

Digitaliseringstrenden drivs av konsumentsidan genom bland annat smartphones, dataspel, tekniska landvinningar inom fordonssidan, via media och inte minst genom olika sociala medier. För industrin handlar det ofta om utmaningen att flytta teknikfokus till att fokusera på att skapa kundvärde – och då helst helt nya värden.

Livsmedelsindustrins fem grundstenar är kostnad, kvalitet, säkerhet, flexibilitet och hållbarhet. Varje aktör oavsett storlek måste förhålla sig till dessa och här kan digitaliseringen hjälpa till och samtidigt stärka positionerna inom alla områdena.

Men hur hanterar jag som företagare digitaliseringen i min vardag? Svaret är att börja nu, om än kanske i mindre skala. Det går inte att vänta tills allt är klart – för digitaliseringen blir aldrig klar. Minst lika viktigt är att jobba gränsöverskridande i ett slags ekosystem, där olika discipliner och förmågor arbetar tillsammans. Information utgör själva basen, men utmaningen är att skapa tydliga värden med hjälp av all information.

Robotiseringen växer kraftigt. Robotar idag är enkla att använda, de utför gärna både monotona och för människan farliga uppgifter, dessutom är de extremt driftsäkra. Kollaborativa robotar arbetar redan idag sida vid sida med människan. Det öppnar för helt nya tillämpningar då robotarna anpassar sig till människan istället för tvärt om. Molnbaserad datorkraft och lagring är en avgörande plattform för digitaliseringen. Framtiden innebär att företag hyr exakt den datorkapacitet och det lagringsutrymme som behövs för ögonblicket. Detta öppnar upp för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.

Fokus ligger på värdet som skapas med hjälp av all data. Det kan handla om förebyggande underhåll, virtuell utbildning och mycket annat. Den snabba teknikutvecklingen ingår alltså i en helhet med fokus på värdeskapande. Något tillspetsat kan man säga att redan idag handlar det om att skapa ett ekosystem för de behov som industrin inte ännu vet att de kommer att ha.

Missa inte Tomas Lagerberg när han berättar varför det är viktigt för livsmedels- och förpackningsindustrin att lära mer om digitalisering. Möt honom på Superbrandscenen onsdagen den 24/10 kl.10-11, läs mer här »