Trä – miljövänligt förpackningsmaterial

svenskt-traTrä ger ett lägre klimatavtryck än andra material, det går att återanvända många gånger, efter att det används kan det användas som råvara till träskiveindustrin alternativt att generera bioenergi.

– Trä är också ett bra material när det gäller kontakt med livsmedel då det uppvisar en antibakteriell effekt, säger Anncharlotte Wigert på branschorganisationen Svenskt Trä.

På europanivå är det så mycket som 20 procent av allt trä som går till förpackning och det används som förpackningsmaterial inom alla sektorer; livsmedel, dagligvaruhandel, verkstadsindustrin och byggindustrin, för att nämna några.

– Ett så viktigt och dominerade material som trä som finns i så många sektorer måste finnas närvarande på Scanpack.
Svenskt Träs uppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenska träprodukter, samt bidra till att den globala bioekonomin växer. Nu har man gett ut en förpackningshandbok om trä som förpackningsmaterial.

– Det är en bas för alla som har med transport och logistik att göra samt naturligtvis för industrin själva. Den ger en baskunskap om träförpackningar, materialet, tillverkningen samt vilka möjligheter som finns.

Anncharlotte Wigert berättar att träförpackningsindustrin är starkt entreprenörsdriven och de företag som finns inom sektorn vill vara med och utveckla framtidens transport- och logistiksystem. – Av det skälet är det viktigt att vara närvarande på Scanpack men också att delta i samverkan med andra aktörer.