Premiär för Scanpack Talks: Panelsamtal om förpackningsindustrins utmaningar

På årets upplaga av Scanpack gör en nykomling premiär! Scanpack Talks är ett panelforum som äger rum på Superbrandscenen i sällskap av stora aktörer inom förpackningsindustrin. Och varje dag diskuteras ett nytt, hett ämne. – Scanpack Talks tar upp gemensamma utmaningar inom branschen och är ett svar på det behov vi känner av att samverka, säger Per-Stefan Gersbro, moderator för Scanpack Talks.

 

Per-Stefan Gersbro
Per-Stefan Gersbro

Personen som leder Scanpack Talks är inte vem som helst. Per-Stefan Gersbro har 40 års erfarenhet från förpackningsbranschen och har haft flera framstående positioner i internationella förpackningsföretag och organisationer i Belgien, England, Schweiz och Sverige. Idag arbetar han på Paccedo, där en del av hans uppdrag går ut på att genomföra och moderera konferenser och mötesplatser inom bland annat hållbarhet, automation och konsumenttrender.

 

Nu står han inför uppdraget att leda och moderera Scanpack Talks.

 

– Det som fascinerar mig mest med förpackningsindustrin är den breda kontaktytan mot nästan alla branscher. Att möta olika aktörer, som bjuder på ny kunskap, olika perspektiv och har tankar kring lösningar på dagens utmaningar berikar och inspirerar. Att bidra till att människor möts och nya idéer föds är det som driver mig, säger Per-Stefan.

 

“Behovet av samverkan har aldrig varit större”

 

Scanpack Talks består av fyra panelsamtal utspridda på Scanpacks fyra mässdagar. Och i samtalen diskuteras de utmaningar som hela förpackningsbranschen just nu står inför.

 

–  I Norden har vi flera världsledande förpackningsföretag och den svenska förpackningsindustrin omsätter 120 miljarder om året. Nu befinner vi oss i en turbulent period. Parallellt med de miljömässiga utmaningar som finns har vi energikostnader som rusar, leveransproblem och ett krig i Ukraina. Framtiden är osäker och behovet av samverkan och flexibilitet har under vår livstid, aldrig varit större. Samtalen är viktiga för att lyfta kunskap inom flera områden.

 

Scanpack Talks innefattar fyra panelsamtal:

 

Plasten har utmaningar – hur ska de lösas?
Deltagare: Orkla Foods, IKEM, Trioworld, Svensk Plaståtervinning

 

Fiberbaserade förpackningar – är det framtiden?
Deltagare: Arla Foods AB, Graphic Packaging, Stora Enso, Pulpac

 

Morgondagens förpackningar – hur kommer de se ut?
Deltagare: Coop Sverige, Huhtamäki, Emballator Packaging Innovations, Saveggy

 

Nya konsumtionsmönster – ny förpackningsdesign?
Deltagare: Pond Design, Duni Group, DS Smith, Micvac

 

Under samtalen samlas framstående aktörer för att tillsammans skapa värde och öka kunskap. Och genom samtalen skapas en viktig arena där utmaningarna inte bara adresseras, utan där öppenheten för samverkan realiseras.

 

– Ambitionen är att vi ska ha faktabaserade, informativa diskussioner till olika relevanta teman. Plasten kanske är den fråga som är allra hetast. Dels med hänsyn till allt som skrivs om plast och nedskräpning. Men också att plasten är nödvändig. Det finns analyser som visar att om vi ersätter plasten mot andra material ökar resursförbrukningen och därmed ökar CO2-utsläppen med 60%. Det är inga enkla frågor, och det är därför det är så viktigt att branschen samlas och gemensamt pratar om dem.

 

Fakta väger tyngre än åsikt

 

Förpackningsindustrin växer hela tiden. Och den, liksom andra industrier, står nu inför stora krav. Både för att möta konsumenters behov av bra förpackningar, men också för att möta klimatmål och göra branschen mer cirkulär.

 

– Det gäller att våra material används på rätt ställen och att våra förpackningar är klimateffektiva. Vi behöver cirkulära flöden med hållbara förpackningar som dessutom innebär försumbart läckage. Då har vi cirkeln sluten.

 

Vad hoppas du att Scanpack Talks ska medföra?

 

– Jag hoppas på en ökad medvetenhet kring aktuella trender och drivkrafter. Och att samtalen inspirerar och ger nya perspektiv. I förlängningen hoppas jag att de leder till bättre beslut om kommande åtgärder. Fakta ska rubba åsikter, inte tvärtom, avslutar Per-Stefan.

Fakta

  • Scanpack Talks är panelsamtal som äger rum på Superbrandscenen.