Multivac - med dagens förpackningsindustri i fokus

Förpackningsindustrin genomgår en stor omställning. En omställning som grundar sig i att göra hela kedjan mer hållbar. På Scanpack möts förpackningsbranschen för att diskutera nya innovationer och lösningar. Och en av årets utställare är Multivac. Multivac är leverantör av förpackningsmaskiner och automation, men är också en partner i förpackningsteknik. Med sin mission om att alltid vara hållbar skapar de lösningar för imorgon – och för idag.

 

Multivac är en leverantör för integrerade förpackningslösningar för alla typer av livsmedel men också för hälso- och livsvetenskapsprodukter samt industriprodukter. Anders Källman är sedan 2010 vd på Multivac kommer dessförinnan från automationsindustrin.

 

– Sedan jag började har det hänt väldigt mycket både hos oss och i branschen i stort. Vi har utvecklat automations- och linjelösningar och där tittar vi på kundens totala behov. Idag är vi inte bara en maskinleverantör utan även en partner i förpackningsteknik. Vi jobbar med automation i kombination med maskinerna för att optimera produktionsflöde, berättar Anders.

 

Förpackningsindustrin möter just nu stora utmaningar. Och bland de utmaningarna har materialfrågan tagit allt större plats både bland leverantörerna och hos kunderna. Ett stort fokus ligger på att minska användandet av plast. Detta, samtidigt som man vill skydda produkten.

 

– I slutändan har förpackningen sitt syfte. Och där har plasten sin plats. Plast har egenskaper som är väldigt bra och som lämpar sig för att skydda och öka hållbarheten på förpackad mat. Det man bör titta på är vad man kan ersätta, och var man kan minska plastförbrukningen. Det handlar inte om att utesluta plast, utan om att hitta en balans. Som ett exempel gjorde vi en förpackningslösning för bacon. Tillsammans med producenten ändrade vi formatet på förpackningen vilket reducerade plasten med 19%. På en enda produkt är det otroligt mycket och gav i detta fall en besparing på 21 ton per år.

 

Minskat matsvinn och behovsanpassade lösningar

 

Som ett led i att hela tiden sträva mot ökad hållbarhet har Multivac de senaste åren haft ett stort fokus på att hjälpa sina kunder att minska matsvinn.

 

– Vi kan inte bara lägga fokus på vilket material som finns i förpackningarna. Matsvinn har större inverkan på miljön än den typ av förpackningar våra kunder producerar i våra maskiner. Vi hjälper våra kunder att få längre hållbarhet på sina produkter och i det ledet slängs mindre mat.

 

Och att Multivacs arbete gett resultat är tydligt.

 

– City Gross ställde om och började packa sina produkter med våra maskiner direkt i butik. Det minskade deras matsvinn med mer än 500 ton per år.

 

För att hantera den hållbarhetsutmaning förpackningsindustrin står inför krävs det att man tittar på hela kedjan och på så vis lokaliserar var en förändring kan göras.

 

– Man måste vara beredd att investera i en teknik som tar hänsyn till hela kedjan. Det forskas otroligt mycket på fiberbaserade material, men idag har vi inte ett läge där man, utan utmaningar, kan byta ut all plast mot dessa nya material. Dels på grund av tillverkningsteknik men också med hänsyn till hållbarheten av det som förpackas. Det finns dock åtgärder att vidta. Och en del i det är att titta på olika hållbara kombinationer; Går det att hitta en kombination av material som garanterar hållbarhet? Kan vi bygga om våra maskiner så att de passar med ett nytt material? Det handlar om att se över vilka förändringar som faktiskt redan att möjliga att genomföra och kan göras nu!

 

“Vi måste höja blicken”

 

Många av de diskussioner som just nu hålls bland olika intressenter i värdekedjan för  förpackningsindustrin världen över kommer inte att ge resultat förrän om flera år. Men ny teknik och ett bredare perspektiv skapar möjlighet att göra skillnad – här och nu.

 

– Vi måste prata om det som kan göras nu! Och vi måste jobba med det som är realiserbart i närtid. Att ändra designen på en förpackning eller byta ut en del av innehållet kan skapa stor skillnad. Vi måste höja blicken och se vad vi kan göra idag. Alla måste ta sitt ansvar.

 

På Scanpack kommer Multivac fokusera på dialog och samarbeten mellan aktörer i förpackningsindustrin tillsammans kan åstadkomma.

 

– Jag ser fram emot att träffas fysiskt igen. Kunderna får se vad som hänt och det kommer finnas plats för givande samtal. Jag hoppas på att vi tittar på vad vi kan göra i dagsläget, men också att vi ser vad vi kan åstadkomma genom samverkan, avslutar Anders.

 

På Scanpack möts hela förpackningsbranschen för att utbyta kunskap och ta del av nya lösningar och innovationer. Scanpack äger rum på Svenska Mässan 4-7 oktober.

——-

Läs mer

Om Multivac
Multivac är en världsledande leverantör av förpackningslösningar för alla sorters livsmedel, samt livsvetenskaps- och hälsoprodukter och industriprodukter. Förutom tillverkning av förpackningsmaskiner ligger fokus även på lösningar för skivning, märkning och etikettering samt för kvalitetsinspektion och handhavande av produkter. Läs mer på hemsidan >> 

 

Köp biljett till Scanpack
På Scanpack möts förpackningsindustrin för att samla kunskap och ta del av nya lösningar. Scanpack äger rum på Svenska Mässan 4-7 oktober. Vill du besöka Scanpack? Köp biljett >>