Besked på Scanpack Summit: så ska slöseriet med stål stoppas

Stålförpackningar ska återvinnas, inte slängas. Det är visionen för stålförpackningstillverkare i Europa, som presenterades på Scanpack Summit i Göteborg. – Stål är ett alldeles för värdefullt material för att gå till spillo, säger Alexis Van Maercke på den europeiska sammanslutningen APEAL.

 

Beslutet kommunicerades på strategikonferensen Scanpack Summit, som är en del av den pågående förpackningsmässan Scanpack.

 

Alexis Van Maercke, generalsekreterare för sammanslutningen av europeiska producenter av stål för förpackningar, var en av talarna. Branschorganisationen arbetar för att säkra kännedomen om stålförpackningar som exempel på cirkulärt ekonomitänkande.

 

– 85,5 % av stålförpackningarna återvinns för närvarande i Europa men vår ambition är att helt sluta kretsen. För att nå dit har APEAL skisserat en vision om att noll stålförpackningar ska skickas till deponi senast 2025.

 

Han framhåller att värdet på materialet är alldeles för högt för att gå till spillo och menar att APEAL:s ställning är helt i linje med EU-lagstiftningen som kräver att alla förpackningar på EU-marknaden ska vara återanvändbara eller återvinningsbara på ett ekonomiskt lönsamt sätt till 2030.

 

– Vår vision är att beslutsfattare och andra intressenter i hela den europeiska värdekedjan arbetar tillsammans för att öka förståelsen för värdet av multipel återvinning, separat insamling av stålförpackningar och eliminera deponi.

 

Alexis Van Maercke gav konferensdeltagarna vid Scanpack Summit sex konkreta rekommendationer, hämtade från APEALs senaste rapport, för att nå det slutliga målet: en sluten slinga för återvinning av stålförpackningar:

 

Förutom att fasa ut deponi fokuserar man på att optimera insamlingen av stålförpackningar, att införa kvalitetskrav i varje insamlingsled, bättre förbehandling innan förbränning, magnetavskiljare som fångar upp små stålföremål som lock och förslutningar. Och: involvera konsumenterna!

 

Det sistnämnda är en förutsättning för att öka återvinningen i alla länder, framhåller Alexis van Maercke.

 

– Informationskampanjer till konsumenter bör till exempel uppmuntra till att inte placera förpackningar i varandra, för ökad kvalitet i sorteringen. Alla instruktioner för sortering ska vara enkla att förstå, det ska vara lätt att göra rätt.

Fakta

 

Om Scanpack Summit
En ny strategikonferens som gick för första gången i år. Konferensen tar upp strategiska och visionära frågor, riktad till beslutsfattare inom förpackningsindustrin, forskare och politiker. Bland de medverkande märktes Alex Henriksen, VD Tetra Pak North Europe, Maja Kjellberg, Inter IKEA Group, Mona Arnold, forskningschef VTT Technical Research, Annette Lendal, Lab21st, Märtha Rehnberg, DareDisrupt, med flera.