Röster efter Scanpack Summit: "Nödvändigt för branschen"

Premiären av toppmötet Scanpack Summit rosas av deltagarna. En av dem var Daniel Morera, chef på spanska Brainvestigations.

– Jag tror verkligen att denna typ av sammankomster är helt nödvändiga för branschen, säger han.

 

Scanpack Summit, en endagskonferens riktad till beslutsfattare, hölls under öppningsdagen av Scanpack 2022. Fokus sattes på visionära och strategiska frågor för förpackningsbranschen. Catarina Rolfsdotter-Jansson var moderator och berättar vad hon tar med sig.

 

– Helhetsintrycket är väldigt positivt. Vi hade ett mycket starkt program, med en bred representation av aktörer med olika erfarenheter och synsätt.

 

Som exempel tar hon visionären Märtha Rehnberg från DareDisrupt.

 

– Hon var otroligt inspirerande i sitt sätt att se på disruption, alltså skarpa förändringsprocesser, och på vilken betydelse “teknologisk intuition” har.

 

Design för refill istället för återvinning

 

Även Annette Lendal från Lab21st, som står för den cirkulära ekonomins tankesätt, öppnade mångas ögon. Hon uppmanade att titta mer på design för refill-system och på så sätt minimera behovet av att skapa nya förpackningar.

 

– Hon pekade väldigt tydligt på vikten av att agera tidigt i processen för att inte ens hamna i recycling. Budskapet var att vi människor är den felande länken. Även om vi har höga förväntningar på att klara återvinning är vi helt enkelt inte så bra på det. Därför måste vi eliminera det så mycket som möjligt och istället designa för refill, säger Catarina.

 

– Det är förstås tufft att säga inför en publik som jobbar med att skapa förpackningar. Men hon menade att det också finns ett värde i nya system.

 

Stort driv inom EU

 

Andra talare, som Armando Mariano på Seda International och Alexis Van Maercke från APEAL, producenter av stålförpackningar, tog upp policyläget kring hållbarhet och förpackningsslöseri från sina perspektiv.

 

– Mycket är beroende av vad som händer inom EU, och det var väldigt spännande att höra att så mycket faktiskt är på gång. Det finns ett stort driv, samtidigt som det är väldigt komplicerat.

 

Dagen avslutades med en framåtblickande paneldiskussion där Alex Henriksen, managing director Tetra Pak North Europe, Maja Kjellberg, utvecklingschef på IKEA, Mike Baxter på Berry Global och Mona Arnold, forskare på finska VTT deltog.

 

– Där uppstod en konsensus kring att vi behöver fortsatt dialog och att den här typen av summits behövs, konstaterar Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Daniel Morera, Brainvestigation
Daniel Morera, Brainvestigation

 

Den samsynen delas även av Daniel Morera, operativ chef på spanska Brainvestigations, som tittar in i den mänskliga hjärnan för att se hur vi kognitivt reagerar på förpackningar och vad som triggar lusten att köpa. Hans seminarium kring hur vi kan skapa och testa bättre förpackningar för att locka konsumenter blev en av höjdpunkterna under Scanpack Summit.

 

Daniel själv följde hela konferensen.

 

– Jag tror definitivt att denna typ av möten är viktiga och värdefulla för förpackningsindustrin och relaterade tjänster. Presentationerna på Scanpack Summit var genomgående på mycket hög nivå och gav deltagarna användbara tankeställare.

 

Han understryker behovet av att mötas i den här formen:

 

– Det är viktigt att öka kunskapen inom sektorn som helhet, om innovationer och best-practice och inte minst om hållbarhet, kopplat till industriell state-of-art.

Fakta

 

Om Scanpack Summit
En ny strategikonferens som gick för första gången i år. Konferensen tar upp strategiska och visionära frågor, riktad till beslutsfattare inom förpackningsindustrin, forskare och politiker. Bland de medverkande märktes Alex Henriksen, managing director Tetra Pak North Europe, Maja Kjellberg, Inter IKEA Group, Mona Arnold, forskningschef VTT Technical Research, Annette Lendal, Lab21st, Märtha Rehnberg, DareDisrupt med flera.