Nästa år firar Scanpack 60 år med nya innovationer och överraskningar!

Nästa år är Scanpack-år, men det är inte vilket Scanpack-år som helst. Skandinaviens ledande förpackningsmässa firar hela 60 år 2024, något som kommer att uppmärksammas rejält. – 2024 års mässa blir Scanpack extra allt, säger affärsansvarig Monika Ölund.

 

Att jämföra Sverige 2024 med Sverige 1964 är som att titta på två helt olika världar. Då fanns ingen digitalisering, då pratade ingen hållbarhet, då låg andra världskriget bara tjugo år bakåt i tiden. Men en sak har de båda åren gemensamt: Scanpack.

 

Vägen till framgång: evolution och relevans

 

– När Scanpack startades 1964 fanns redan förpackningsmässor i flera andra länder, men i Sverige fattades en sådan gemensam plattform och det behovet tror jag att Scanpack fyllde väl, säger Anna Lena Friberg, senior advisor på Scanpack.

 

Så pass väl att Scanpack idag har utvecklats till en av Sveriges allra största och mest internationella industrimässor. Medan andra mässor har fötts och gått under åren, har Scanpack stannat kvar, men vad är det som har gjort att den har fortsatt att hålla sig relevant hela den här tiden?

 

– Jag tror att det handlar mycket om att vi hela tiden är och har varit så nära branschen och därmed har kunnat förändras i takt med den och omvärlden, konstaterar Anna Lena Friberg.

 

Dessutom har Scanpack ända från början jobbat hårt på att samla hela värdekedjan på samma plats.

 

– Idag finns det mängder med mindre konferenser och nischade mässor som behandlar delar av förpackningsindustrins utmaningar, men det är få som liksom Scanpack samlar hela värdekedjan på en och samma plats, säger Monika Ölund.

 

Samarbete för en hållbar framtid

 

– En del av en mässas existensberättigande ligger i de oväntade möten och de nya affärer som kan uppstå. Att du på Scanpack kan träffa inte bara befintliga kontakter utan även får nya insikter eftersom du möter andra som kommer från en annan bakgrund men som ändå har gemensamma beröringspunkter med dig skapar en kemi som är väldigt svår att få till på andra ställen.

 

Den här blandningen av företag och branscher har många fördelar, inte minst för besökarna som på Scanpack får en chans att upptäcka nya produkter samt ta del av tankar, idéer och innovationer som de inte stöter på i sin vardag.

 

– Förpackningsbranschen är extremt bred. Här möts aktörer från bland annat råvarusidan, materialsidan, maskinsidan, färdiga förpackningar samt återvinnings/återanvändningssidan. Det gör Scanpack till en komplex, spännande och diversifierad mötesplats, konstaterar Anna Lena Friberg.

 

För att ta till vara på branschens kunskap och insikter har Scanpack under åren utvecklat sitt seminarieprogram till att idag vara en viktig del av upplevelsen.

 

Innovationer och upplevelser på Scanpack 2024

 

– Förpackningsbranschen står inför stora utmaningar, till exempel hur AI och övrig digitalisering påverkar oss eller hur vi ska utveckla framtidens hållbara material, och ska vi lösa de här frågorna är det helt avgörande att vi kan koppla ihop olika aktörer och skapa samarbeten över gränserna, säger Monika Ölund.

 

– Ska vi reducera branschens klimatavtryck måste vi samarbeta och för att samarbeta måste vi mötas och det är det branschen gör på Scanpack.

 

Under jubileumsåret 2024 kommer det att komma flera nyheter:

 

– Vi lanserar till exempel ett nytt matchmaking-verktyg där utställare och besökare både före och efter mässan kan boka möten med varandra, säger Monika Ölund.

 

Dessutom lanseras Packaging Plaza, ett helt nytt område på plan två.

 

– Vi såg en italiensk piazza framför oss där man kan ha informella möten, dricka något gott och vila fötterna en stund, men också ta del av intressanta händelser på en av våra scener, säger Monika Ölund.

 

– Sen kommer vi att ha en del överraskningar också, så klart, men vi kan inte avslöja allt i förväg även om vi hoppas och tror att besökarna kommer att gå därifrån och känna att de har fått Scanpack extra allt.