Madelene Breiling, Scanpacks advisory board: Nu krävs samarbete över branschgränserna! 

För Madelene Breiling, utvecklingschef på Löfbergs, blev det första besöket Scanpack för drygt 20 år sedan en milstolpe. Idag är Madelene medlem i Scanpacks nya advisory board och vill säkerställa att besökare och utställare skapas möjlighet till ett så meningsfullt och engagerat mässdeltagande som möjligt.

 

 Madelene Breiling, utvecklingschef på Löfbergs i Karlstad sedan 2018 och medlem i Scanpacks nya advisory board, har en lång och trogen relation till mässan. Med 20 års erfarenhet inom förpacknings- och dagligvaruindustrin var hennes första mässbesök på Scanpack redan 2003. Då var Madelene student och på väg in i arbetslivet.

 

– Jag studerade förpackningsutveckling, vi åkte till Scanpack som var min första mässa och jag måste säga att det blev en av milstolparna för mig, både i arbetslivet och in i näringslivet. Jag kom som en nyfiken student och fick inblick i hur jobbet var i verkliga livet. Inspirationen från mässbesöket fick mig att lyfta blicken utanför skolan, säger Madelene.

 

Efter två decennier i olika affärsutvecklingsroller på Orkla, The Packaging Arena, BillerudKorsnäs samt som konsult för flera varumärkesägare, har Madelene otvivelaktigt kunskapen, drivkraften och motivationen som krävs i den komplexa industri som branschen är idag. Att vara en av elva medlemmar i Scanpacks nya advisory board handlar i mångt och mycket om möjligheten att vara med och påverka, för att sedan kunna erbjuda besökaren en delaktighet i resan framåt.

 

Madelene beskriver hur de tillsammans arbetar för att hålla mässans innehåll högst up to date och hur de tänker för att avspegla det som är mest intressant, genom exempelvis genomtänkta föreläsningar och nätverksträffar. Och att det ska finnas något för alla!


Att gå på mässa är inte en gruppresa

Scanpacks advisory board arbetar för att optimera besökarens möjlighet till bästa upplevelse på mässan och att den ska vara plattformen där besökaren får möjlighet att utforska och diskutera det mest påtagliga som sker inom förpackningsindustrin. Men att själv vara en aktiv besökare är avgörande för att kunna lämna Scanpack med bästa behållning, anser Madelene.

 

– Scanpack har alltid varit en av mina viktigaste arenor, det är på den mässan jag nätverkar och har affärsmöten, det är där jag underhåller mina viktiga relationer med kunder och kollegor och jag lägger ofta mina möten kring större projekt i anslutning till mässan. Som besökare krävs ett aktivt deltagande, säger Madelene och beskriver hur det var för henne i början när hon inte var en van mässbesökare. Hur hon åkte dit och oplanerat fyllde på med en massa kunskap utan att riktigt veta vad hon sökte.

 

– Mitt tips till besökare är att vända på det hela och ställa sig frågan: ”vad förväntar jag mig av mässan? Vad söker jag efter?” Numera gör jag en plan över vilka montrar jag ska besöka och vilka föreläsningar jag ska gå på utifrån specifika projekt jag arbetar med. Och jag ställer mig frågan: ”vad är syftet, vad har jag för förväntningar och hur ska jag uppnå dem?”.

 

– Att gå på en mässa är inte en gruppresa, destinationen är inte densamma för alla – den grundinställningen skulle jag säga är gynnsam för de flesta av oss mässbesökare. Mina bästa råd är att boka dina möten i god tid innan så att du får en bra mötesplan, och att då och då kika på programmet som redan börjat växa fram, och ringa in det som är mest intressant för dig redan nu. Till utställare vill jag gärna poängtera vikten av att berätta i sina kanaler vad man har att erbjuda, säger Madelene.


Nu krävs samarbete

Högt upp på årets agenda står inte helt oväntat förpackningsindustrins stora omställning utifrån nya EU-regler. Hur man ska designa, godkänna material och återvinna.

 

– De ökade hållbarhetskraven, transparensen på information och märkningsregler kommer att få en helt annan roll framöver, då förpackningarna behöver delge mycket mer information. Företag kommer att luta sig mot artificiell intelligens och de uppkopplade smarta förpackningarna med t ex QR-koder kommer att bli mer mainstream, menar Madelene och berättar vidare om sina tankar kring förpackningens framtid, där vi kommer att se mer tillbaka till ett ursprung, renare material, med helt andra utmaningar kring att minska materialåtgången utan att göra avkall på prestandan.

 

När Madelene framtidsspanar inom branschen lyfter hon en försiktig optimism. Kunskapen bakåt finns, medvetenheten i nuet är solklar och dörrarna framåt står redan på glänt. Det gör det viktigare än någonsin att branschens alla verksamma träffas på Scanpack.

 

– Nu om någonsin krävs det att vi samarbetar, även över branschgränserna. Det finns fantastiska materialinnovationer som ser till att förpackningslösningen kan ha samma styrka och klara samma påfrestningar, även om vi minskar mängden material. Det finns ett enormt kunnande kring detta globalt, och inom framförallt pappersindustrin har Sverige en otroligt stark position när det gäller utvecklingen av framtidens material som är hållbart framställda, återvinningsbara, biobaserade och alltmer intelligenta. Kan vi bara fortsätta att samarbeta med olika aktörer, så kan vi också följa våra produkter hela vägen ut och på så sätt fortsätta att utveckla förpackningsindustrin. Det är en lika nödvändig som viktig resa framåt.

 

Fler behöver utmana frågorna

På frågan om branschens största utmaning blir svaret rakt och tydligt: förändringen i takt med tiden!

 

– Här gäller det för oss alla som jobbar med detta att fylla på med kunskap. Att hålla oss à jour och vara nyfikna. ”Vad finns därute som vi inte har provat? Eller som vi kanske har provat, men där det är dags att ta ett omtag?” Det som inte fungerade då, kanske fungerar nu! Att vi inte stänger några dörrar och inte fokuserar på begränsningar. Personligen och i min bransch ser jag att vi måste våga utmana våra sanningar genom att hämta kunskap, utbyta ”best practices”, dela erfarenheter och söka input från personer och team med andra kompetenser än de vi själva besitter. Och att söka nya samarbetsformer tvärsektionellt vilket ger nya infallsvinklar, säger Madelene och menar att det är detta som gör var och en av Scanpacks besökare viktiga. Där räknas allas idéer, och det gäller lika mycket den som sitter på en beslutsfattande roll, som den student Madelene själv var första gången hon besökte mässan.

 

– Vi behöver helt enkelt bli fler som utmanar frågorna, som provar och tänker på olika vis. Det kommer att krävas för att klara av och hinna nå målen till 2030, avslutar Madelene Breiling.