Stora Enso transformerar industrin med innovativa förpackningslösningar

Samhällets gröna omställning för med sig nya möjligheter. Med satsningar på förnybara material arbetar Stora Enso för att styra förpackningsindustrin i en hållbar riktning. – Vårt mål är att vara helt regenerativa år 2050. Då ska vi ge mer tillbaka till jorden än vad vi tar ifrån den, säger Anna Bergquist på Stora Enso.

Klimatneutrala och cirkulära produktionskedjor står i fokus för förpackningsindustrins hållbara omställning. Det blir allt viktigare att minska förpackningarnas klimatavtryck och inflödet av plast i produktionen. En transformation som ställer krav på industrins övergång till förnybara material och investeringar i materialdesign som främjar återvinningsbarhet.

 

Skogsråvara minskar beroendet av fossila material

Synen på konsumtion förändras och vi lever i en tid där allt fler vill minska mängden material i omlopp. Det menar skogsindustrikoncernen Stora Enso som adresserar att ny lagstiftning i kombination med nya behov kommer att förändra industrins förutsättningar.

 

– Ny lagstiftning kommer att påverka oss och hur vi hittar olika lösningar. Jag tror också att det finns en strävan efter att använda lättare material och återbruka mer vilket kommer att förändra kundernas krav på våra produkter. Samtidigt kommer efterfrågan på fossilbaserade material att migrera till mer hållbara alternativ, säger Anna Bergquist, Head of BU Central & Northern Europe på Stora Enso.

 

Koncernen har gått från traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag för förnybara material. Ett aktivt deltagande i omställningen som bidrar till att minska beroendet av fossilbaserade material. I en unik produktionskedja kan Stora Enso följa råvaran hela vägen från skog till produkt.

 

– Jag tror på skogen och skogsråvarans framtid. Vi kan göra mycket mer med råvaran än vad vi gör idag. Sen handlar det såklart om att hitta rätt kostnadsparametrar för en snabb och effektiv produktion. En viktig del i vår strategi är att vi faktiskt äger råvaran, vi äger de träd som våra produkter tillverkas av, säger Anna Bergquist.

 

Wellpapp – lätt men kraftfullt

 

Wellpapp är ett fördelaktigt material för att skapa miljövänligt emballage som är enkelt att anpassa efter kundspecifika behov. Stora Ensos erbjudande sträcker sig bortom wellpapplådor som produkt, med integrerade tjänster i form av förpackningsmaskiner och automationslösningar kan kundens produktionskedja effektiviseras.

 

– Wellpapp är ett standardmaterial som har funnits i över 100 år. Nu utvecklar och implementerar vi en möjlighet att konvertera wellpapp gjord av lättare ytvikter. Det gör det möjligt att producera en mer miljömässigt anpassad förpackningslåda för våra kunder. Ett lättare men fortfarande lika starkt material, säger Anna Bergquist.

 

Wellpappen tillverkas av råmaterial från hållbart brukade skogar och materialet har en lång livslängd; fibrerna i wellpappen kan återvinnas upp till nio gånger. Cirkulära egenskaper som gör det möjligt för kunden att använda ett lättare material som tillgodoser slutkonsumentens krav på klimatvänliga förpackningar.

 

Effektiv leverans med automation

 

När produkter ska levereras från företag till kund spelar effektiv distribution en viktig roll. Genom att integrera automationslösningar kan förpackningslinjer optimeras för att öka produktions- och kostnadseffektiviteten. Stora Enso vill avancera på området och arbetar för att utveckla hitta nya lösningar som främjar hela produktionskedjan.

 

– Automation handlar om att hitta smarta sätt att paketera. Det berör allt ifrån hur vi konstruerar så effektiva förpackningar och kundprocesser som möjligt till hur de förpackade varorna transporteras i lastbilar. Vi vill transportera så lite luft som möjligt och där kommer automatisering väl till pass. När vi bygger tillsammans kan vi hitta effektiva och miljömässigt hållbara lösningar, säger Anna Bergquist.

 

Innovation för cirkulära processer

 

Automation och innovation går hand i hand. För att stärka industrins kapacitet investerar Stora Enso i innovation, utveckling och forskning med ambitionen att bygga en mer effektiv resursanvändning. Koncernen utforskar nya användningsområden för trä- och fiberbaserade material som på sikt kan implementeras på industriell skala. Målet är en cirkulär bioekonomi med produkter som tillverkas av biobaserad råvara.

 

– Innovation finns i både högt och lågt. Det handlar om produkt- och materialinnovation, men också automationsdelarna där det finns stor potential för innovation i form av automationslösningar som skapar snabba och effektiva processer, säger Anna Bergquist.

 

En regenerativ framtid

 

Stora Ensos vision är tydlig – koncernen vill driva branschens utveckling i en hållbar riktning. De arbetar aktivt för att transformera materialsystemet och till år 2050 ska koncernen vara helt regenerativ.

 

– Vi arbetar med innovationer och lösningar som kan skapa en bättre framtid och en bättre värld. Vårt mål är att vara helt regenerativa år 2050. Då ska vi ge mer tillbaka till jorden än vad vi tar ifrån den. År 2040 ska vi vara klimatneutrala och till 2030 ska vi sänka vårt klimatavtryck med 50 procent, avslutar Anna Bergquist.