Mil-tek Sverige AB

  • Plats: B05:82

Beskrivning

Mil-tek har sin främsta styrka inom området pneumatiska bal- och avfallspressar som är tystgående, driftsäkra och i det närmaste underhållsfria.
Mil-tek kommer under Scanpack, monter B05:82, att visa ett antal bal- och avfallspressar som är framtagna för att uppfylla det nya EU maskindirektivet EN 16500.
EN16500 har medfört en rad nya och förbättrade funktioner på våra balpressar såsom bla, snabbare cykeltid (50% kortare tid för pressplattan att gå i retur, ca 3 sek), urbalningsindikator, räknare för antalet cykler, upp till 15% lägre strömförbrukning samt automatiska lås- och stängningsmekanismer för ökad säkerhet.
Bal- och avfallspressarna kan pressa restprodukter såsom bla plast, wellpapp, bigbags, pappsäckar, frigolit, burkar och blandat avfall.
Balpressarna klarar av att producera balar mellan 20 och 400 kg med plast eller kartong.

Adressuppgifter
Mil-tek Sverige AB
INDUSTRIGATAN 19 B
234 35 Lomma
SVERIGE
telefon
+46 40 433660