Nermans Märksystem AB

  • Plats: A03:46

Beskrivning

Nermans – Specialisten på märkning

Produktmärkning • Spårbarhet • Identifiering

Nermans Märksystems verksamhet består av marknadsföring och försäljning av främst agenturbaserade utrustningar och förnödenheter för industriell produktmärkning, spårbarhetsmärkning och märkning för identifiering.

Adressuppgifter
Nermans Märksystem AB
Box 347
651 08 Karlstad
SVERIGE
telefon
+46 54 221580