Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Scanpack

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Pernilla Sandberg, Försäljningsansvarig, 031-708 82 39, [email protected]
Monika Ölund, Affärsansvarig, 031-708 80 82, [email protected]