Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering både i det fysiska och digitala formatet av Scanpack 2022. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: scanpack@svenskamassan.se


För mer information, kontakta:

Pernilla Sandberg, Försäljningsansvarig, 031-708 82 39, pernilla.sandberg@svenskamassan.se
Monika Ölund, Affärsansvarig, 031-708 80 82, monika.olund@svenskamassan.se