Scanpack 2022 - scenprogram

På Scanpack 2022 fanns flera scener med olika inriktning: Superbrandscenen för verksamhetsnära frågor, Techscenen för teknikutveckling och digitalisering, och Scanpack Pioneers som är scenen för innovation och affärsutveckling.

Parallellt med Scanpack gick endagskonferensen Scanpack Summit som tog upp visionära och strategiska frågor.

Nedan hittar du alla programpunkter. Du kan filtrera på dag, språk och spår (scen).

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord