Rebecka Berntsson

Amazon

Rebecka arbetar med samhällspolitiska frågor på Amazon. Hon har internationell erfarenhet av att arbeta för att på ett hållbart sätt stärka goda villkor för små och medelstora företag och främja gröna investeringar. Hon är övertygad om att hållbara affärsmodeller ligger till grund för ett konkurrenskraftigt näringsliv. På Amazon verkar hon för att lagstiftningar på hållbarhetsområdet ska bidra till att stärka SME:er och gynna ett inkluderande entreprenörlandskap. Rebecka har tidigare arbetat på Nasdaq, Schibstedt och inom Folksamkoncernen. Hon har även varit ordförande för forskningscentret Sustainable Finance Lab.

tisdag
Amazons arbete med att eliminera extra emballage