Trä ett supermaterial för kraftiga exportförpackningar – beställning, tillverkning och hantering för bästa resultat

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 14:30-15:00
  • Scen Speakers Stage

Beskrivning

Trä är ett fantastiskt material som har sin självklara plats i den cirkulära ekonomin. För att skicka exportera varor krävs skyddande förpackningar som också kan återanvändas och återvinnas. För tunga, stora, oregelbundna industriprodukter är trä ett lämpligt material som passar både för återkommande och nya mått.  Vad behöver man tänka på som beställare av ett emballage för en tung och / eller värdefull produkt som ska användas i närheten eller på andra sidan jordklotet? Vad är viktigt att tänka på vid frakt på väg, sjö eller flyg? Vilka standardiserade system finns? Hur ser regelverken kring återvinning ut inom EU?

Medverkande
AnnCharlotte Wigert Verksamhetsledare Svenskt Trä

Registrera dig till Scanpack

Your first class ticket to packaging brilliance