SUMMIT

Mötesplatsen som sammanför forskare och politiker med förpackningsindustrins beslutsfattare och dess kunder

Mötesplatsen som sammanför forskare och politiker med förpackningsindustrins beslutsfattare och dess kunder

Välkommen till Summit

Branschens tyngsta beslutsfattare i diskussion om framtidens viktigaste frågor. Summit är toppmötet du inte vill missa. Med Summit säkerställer vi att förpackningsindustrin får komma till tals med all sin tyngd och kunskap. Här får branschen, politiker och media möjlighet att diskutera och få insikter om framtidens behov, möjligheter och utmaningar.