Vilka överlever i den nya förpackningsindustrin?

Oskar LingqvistSedan flera år tillbaka har förpackningsindustrin befunnit sig i en transformation och ett paradigmskifte har konstaterats av experter. Under denna transformering har också en global pandemi uppstått, pågått och minst sagt satt sina spår. Vad kommer det att innebära för förpackningsindustrin och den pågående utvecklingen?

Oskar Lingqvist är senior partner och ansvarig för McKinseys arbete globalt inom papper, skogsprodukter och förpackning. Tillsammans med sitt team har Oskar jobbat för att öka förståelsen för den strukturella omställning som pandemin oundvikligen fört med sig.

– Vi har jobbat inom vår praxis under lång tid, och sedan 2017 intensifierat kunskapsutvecklingen. Arbetet började alltså för oss innan pandemin då vi tittade på de största megatrenderna som driver förpackningsutveckling i världen. Där kom vi fram till att hållbarhet och e-handel kommer att vara de viktigaste faktorerna i värdekedjan. Och det har inte förändrats under pandemin utan snarare befästs ännu mer som de trender som kommer att sätta riktningen för förpackningsindustrin, berättar Oskar.

Vilka förpackningar är hållbara?

Oskar berättar att hållbara förpackningar är ett enormt maskineri som, om man ska vara krass, tog fart på riktigt runt 2018 – 2019 då kriget mot plast inleddes. Det första resultatet av det var att industrin tittade på hur man kunde ta bort onödiga engångsförpackningar. Efter det förflyttades fokus till innehållet i förpackningarna och de största retailbolagen meddelade att deras förpackningar skulle vara helt återvinningsbara till 2030. Men här blir det komplext.

– Många stirrar sig blinda på återvinningsbarhet, men det är bara en dimension av det hela. En annan dimension, som fått stort fäste under de senaste åren, är CO2-utsläpp. Då blir ekvationen annorlunda. Tittar du till exempel på metall som förpackningsmaterial då kommer det få ett sämre resultat när det kommer till CO2-utsläpp, likaså många plastsorter. Men å andra sidan är de återvinningsbara. För papper finns samma dilemma men tvärtom, svårt att återvinna men lägre CO2-utsläpp.

I en tredje dimension finns även graden av nedbrytning hos en förpackning. Där är rena pappersprodukter överlägsna. Men bara för att det finns papper i en förpackning betyder det inte att den är nedbrytningsbar. En mjölkförpackning har till exempel ofta multipla material i sig som gör att den inte bryts ned.

– Förpackningsindustrin har tvingats att gå från endimensionell till multidimensionell och överväga alla dessa faktorer i sina förpackningar. Sanningen är att vad som är rätt beror på vilken applikation du befinner dig i, förklarar Oskar.

Framgång nås genom proaktivitet

McKinsey har tagit fram fem strategiska områden där paketeringsindustrin behöver vara proaktiva för att hänga med – och överleva. Där ingår:

1. Att utveckla paketering anpassad för e-handel. Att handla förväntas nämligen vara den största kvarvarande effekten av pandemin och därmed behöver paketeringen anpassas efter det.

2. Att tänka om kring hållbarhet. Istället för att centrera fokus kring att minska läckor och CO2-utsläpp och öka cirkularitet behöver företag inkorporera hållbarhet djupare i sin affärs- och utvecklingsstrategi.

3. Att anpassa sig efter konsumenters beteenden och behov som kontinuerligt förändras.

4. Att utveckla flexibla möjligheter till spårbarhet. Polariseringen när det kommer till förpackningsmaterial och format kommer inte att försvinna, vilket betyder att företag måste kunna möta kravet på att visa förpackningens produktionsresa.

5. Att anamma digitaliseringen helt och hållet. Genom att göra det kan man minska kostnader och öka intäkter tack vare en högre effektivitet.

Det har aldrig förut funnits så stora möjligheter för förpackningsindustrin som det gör nu.

Vill du veta mer?

Lyssna till Oskar Lingqvists föreläsning Reaching the next normal in packaging på Scanpack Pop-up 2021 den 17 november. Läs mer >>