Post Scanpack Pop-up – vad tar vi med oss?

17 november tog Scanpack Pop-up plats på Svenska Mässan i Göteborg och det blev en spännande dag och kväll. Medvetenheten om att förpackningsbranschen behöver genomgå stora förändringar skapade rörelse och puls i lokalerna. Många kloka samtal fördes och lärdomar delades – men vad tar vi med oss därifrån? Vi har riktat frågan till Annika Persson och Magdalena Rönström som var på plats från Svenska Mässan.

 

Vad besökare, utställare och partners tar med sig ifrån en mässa är viktigt. Industrimässorna fungerar som mötesplatser där alla ifrån leverantörer till beslutsfattare träffas och utbyter lärdomar och erfarenheter. Mässorna har under åren blivit viktiga stöttepelare för branschernas utveckling.

 

– Det finns en röd tråd som går raka vägen från COP26 i Glasgow till Scanpack och det handlar om näringslivets roll i omställningen. Det är tydligt att det är näringslivet som går först och sätter press på politikerna och vi ser att det ökar tempot. Ansatsen och ambitionen med mässorna är att få med oss opinionen och lagstiftningen, säger Magdalena Rönström, affärschef på Svenska Mässan.

 

På plats på Scanpack Pop-up deltog representanter från branschen, akademien, hållbarhetsexperter och många fler. Syftet med evenemanget är att just samla branschen, ta temperaturen och dela framtidsspaningar.

 

Scanpack sker i oktober 2022. Men vi kände att vi inte kunde vänta och valde att arrangera Scanpack Pop-up. Anledningen till det är att vi, inklusive alla andra inom branschen, ser den snabba samhällsförändringen inom industrin där ett förändrat konsumentmönster är en av effekterna. Det i sin tur skapar ett stort behov av att hålla en nära kontakt, säger Annika Persson, affärsutvecklingschef på Svenska Mässan.

Det goda samtalet i centrum

 

– De största samtalsämnena på Scanpack Pop-up var hållbarhet och att öka digitaliseringsgraden. Under panelsamtalet landade man i att branschen hittills arbetat mycket i silos mellan olika konstellationer. Något som vi inte kan fortsätta med framåt. Istället behöver vi skapa en gemensam spelplan framåt. Det behövs en ständigt pågående dialog mellan leverantörer, varumärkesägare, lagstiftning och myndigheter, säger Annika.

 

En annan brinnande fråga på Scanpack Pop-up var hållbarhet och hur man säkerställer kraven. Och i förpackningsindustrin finns det många olika faktorer att förhålla sig till.

 

– Förpackningsindustrin blandar in cirkularitet i större grad än många andra branscher, vilket man måste då begreppet hållbarhet kan innebära så många olika saker inom just den här industrin. Ett material som är hållbart inom ett segment kan vara rent av skadligt inom ett annat. Därför blir cirkulariteten och en förpacknings spårbarhet mer relevanta benämningar när det kommer till hållbarhet, säger Magdalena.

 

Mycket av samtalet kretsade såklart kring vad som krävs inom förpackningsindustrin för att anpassa sig efter konsumenternas förändrade krav och för att jobba mer klimatsmart längs hela värdekedjan.

 

– Branschen generellt behöver jobba mer på att förankra hållbarhetsarbetet djupare i affärs- och utvecklingsstrategin, öka spårbarheten och öka digitaliseringen. Samtalet kring det här var väldigt engagerat. Vi lämnade Scanpack Pop-up med tillförsikt, men också en känsla av att det brådskar, säger Annika.

 

– Insikten är att vi inte kan fortsätta som vi gjort hittills, nu måste vi skapa förändring. Hållbarhetsfrågan och cirkularitet ligger på bordet för alla. Hur gör vi detta? Hur försäkrar vi oss om att vi har det som krävs, som energiförsörjning till exempel. Hur granskar vi utsläpp? Det finns en hel del frågor som behöver diskuteras och klargöras, men som Annika säger så vet branschen att det brådskar och det kommer att skapa mycket produktivitet, avslutar Magdalena.

 

Läs mer

 

4-7 oktober 2022 kan du besöka Scanpack på Svenska Mässan i Göteborg. Där kommer det goda samtalet att fortsätta när branschen åter samlas för att leda förändring.