Hallå där Einar Ahlström!

På Scanpack Pop-up den 14 september kommer Einar Ahlström, Materialspecialist på Förpackningsinsamlingen (FTI), att delta i panelsamtalet Scanpack Talks, för att diskutera hållbara och innovativa förpackningslösningar för en cirkulär ekonomi. Vi har ställt fyra snabba frågor till Einar om vad han vill prata om på Scanpack Pop-up.

Vilka spännande och innovativa förpackningslösningar kommer ni att berätta om på Scanpack Pop-up?

– Vi kommer att berätta om hur en genomtänkt förpackningsdesign kan påverka möjligheten till cirkulära materialflöden.

Vilken roll spelar förpackningar i dagens samhälle?

– Förpackningar är en nödvändighet vid distribution av varor, något vi inte klarar oss utan. Men förpackningens resursförbrukning måste minska. Det är ett krav både från konsumenter och i lagstiftningen.

Kan du ge exempel på något initiativ där FTI har varit involverade för att främja hållbarhet och en cirkulär ekonomi?

– Site Zero, Europas största och modernaste sorteringsanläggning för använda plastförpackningar, är nu i det närmaste färdig att tas i bruk hos Svensk Plaståtervinning i Motala. I denna unika anläggning kommer fler förpackningar än tidigare kunna sorteras ut och materialåtervinnas. Vi säkerställer härigenom att de producenter som är anslutna till Förpackningsinsamlingen, FTI, och Näringslivets Producentansvar, NPA, får mesta möjliga återvinning för pengarna.

Vilka budskap vill du förmedla till besökarna på Scanpack Pop-up?

– Är ni intresserade av att använda förpackningar tillverkade av återvunnen råvara, men har svårt att hitta material av tillräckligt hög kvalitet? Då är det viktigt att förstå att tillgången på återvunnet material av hög kvalitet är direkt beroende av designen på de förpackningar som sätts på marknaden. Ju fler som väljer förpackningar anpassade för återvinning utan stora kvalitetsförluster, desto större blir tillgången på högkvalitativ återvunnen råvara.

Tack Einar och välkommen till Scanpack Pop-up!

Läs mer

Läs mer om Scanpack Pop-up och köp biljett »