MAX Burgers - hållbarhet som smakar gott

2008 var MAX Burgers den första snabbmatskedjan med klimatmärkt meny och har med hjälp av produktutveckling och fokus på smak minskat verksamhetens klimatpåverkan avsevärt. Under de senaste åren har fokus också riktats mot förpackningarna. – Målet är att alla våra förpackningar ska vara tillverkade av 100 % förnybara råvaror, säger Anna Lilja, Projektledare för Hållbarhet på MAX Burgers. 

 

MAX Burgers arbetar sedan länge med hållbarhet och har genomfört många insatser för att minska klimatpåverkan. Störst effekt har införandet av burgare med låg klimatpåverkan men skiftet från plast till papper i förpackningarna gör också skillnad. 2022 var deras förpackningar tillverkade av 94% förnybara råvaror.

 

– Vi arbetar aktivt med att plocka bort onödiga förpackningar och byta ut fossila råvaror till förnybara alternativ. Att till exempel byta från plast till papper i våra glassförpackningar minskade utsläppen från den specifika förpackningen med mer än 60 %, berättar Anna.

 

Att med någon slags märkning göra en koppling mellan förpackningar och sorteringskärl på restaurangerna tror Anna dessutom skulle öka sorteringen av deras förpackningar, vilket skulle möjliggöra återvinning av materialet i en större utsträckning.

 

Minskade kostnader för förpackningsavgifter

 

Förutom att hållbara förpackningar bidrar till en minskad miljöpåverkan minskar även vissa kostnader. Förpackningsavgifterna för pappersförpackningar är nämligen lägre än för plastförpackningar.

 

– Förpackningsavgiften sjunker markant när man skiftar från plast till papper. Förbrukar man stora mängder förpackningar gör det väldigt stor ekonomisk skillnad, berättar Anna.

 

Hållbarhet utan kompromisser

 

En av framgångsfaktorerna till att lyckas driva en hållbar restaurang, utan att behöva kompromissa med varken smak eller kvalitet, tror Anna är långsiktighet.

 

– MAX Burgers är ett familjeföretag med målsättningen att fortsätta verka i flera generationer. För att uppnå det anpassar vi vår affärsmodell för både nutid och framtid. Vi är kända för vårt engagemang för hållbarhet och strävar efter att fortsätta överträffa våra gästers förväntningar. För oss är det avgörande att arbeta långsiktigt och hålla fast vid våra värderingar.

 

För att lyckas med omställningen till hållbara förpackningar arbetar MAX Burgers flexibelt, anpassningsbart och nyfiket.

 

– Att prioritera rätt och göra saker stegvis är viktigt för att göra verklig skillnad. Genom att identifiera de mest kritiska områdena för förbättring kan vi implementera förändringar gradvis och skapa långsiktigt hållbara resultat. Att våga omvärdera beslut är också viktigt, säger Anna.

 

Scanpack Pop-up 2023

 

På Scanpack Pop-up kommer Anna Lilja, Projektledare Hållbarhet, och Johanna Smeds, Head of Brand Design, på MAX Burgers dela med sig av MAX egna visioner, gästernas förväntningar och rådande lagstiftning påverkar företagets omställningsarbete kring förpackningarna. De kommer också att prata om framtidens möjligheter, utmaningar och målkonflikter som kantar projektet.

 

– Många i branschen har liknande utmaningar och målkonflikter att hantera i omställningsarbetet med hållbara förpackningar, det vill vi lyfta och mötas i tillsammans med besökarna. En del kommer att känna igen sig i det vi pratar om, men vi kanske kan ge ett annat perspektiv. Det kan vara någonting man själv inte tänkt på eller en till synes gammal fråga som får nytt ljus, säger Anna Lilja och fortsätter:

 

– Vi kommer också att prata om hur avgörande det är att förpackningarna fungerar smidigt för driften och hur vi kan stärka gästernas upplevelse med en uppdaterad design. Därtill kommer hållbarhetsaspekterna. Det uppstår målkonflikter som är viktiga att beröra, för vi vill ta ansvar för alla perspektiv.

 

Anna Lilja och Johanna Smeds föreläser på Scanpack Pop-up, 14 september 2023 kl 15.25-15.55.

 

Om Scanpack Pop-up

Scanpack Pop-up 2023 är mötesplatsen för aktörer inom förpackningsbranschen. En fullspäckad dag med intressanta föreläsningar och seminarier som berör branschens utmaningar tillika möjligheter, idag och i framtiden. Läs mer och köp biljett »