Strategisk design påverkar köpögonblicket

I en tid där människan konfronteras med en uppsjö av valmöjligheter, spelar köpögonblicket en betydande roll. Motherland arbetar med att bygga starka och differentierade varumärken som tilltalar konsumenten på en explosionsartad marknad. – Det gäller att hitta en gyllene balans mellan många olika faktorer, säger Urban Karlstam, Senior strateg på Motherland.

 

Med ett globalt nätverk av samarbeten i 24 länder och en bred portfölj av produktdesigner i 168 länder, fokuserar den strategiska designbyrån Motherland på att skapa det perfekta mötet mellan strategi och design för sina kunder.

 

– Vi arbetar utifrån våra kunders individuella behov och utvecklar varumärken som tilltalar konsumenten. Strategisk design handlar om att matcha en produkt till en målgrupp som har samma typ av engagemang i en fråga eller val av produkt, säger Urban Karlstam.

 

– Beslutet vi tar i köpögonblicket landar många gånger på produkter vi associerar med positivitet. Den perfekta förpackningen ska hjälpa människor att hitta det totala flytet, en uppenbarelse som hjälper dem att konsumera, fortsätter han.

 

Flera faktorer som påverkar den snabbt växande marknaden

 

Den snabbt växande introduktionen av nya varumärken och förpackningar påverkas av flera faktorer, menar Urban och delar med sig av några exempel:

 

– Bland annat finns det alltid varumärkesägare som strävar efter att lansera produkter och nå ut till konsumenterna. Kommande lagkrav som rör förpackningar med lägre CO2-utsläpp påverkar också. Dessa lagkrav driver många företag att visa sin innovativa förmåga genom att utveckla mer hållbara förpackningar, för att på så sätt stärka sitt varumärke.

 

Funktionellt och emotionellt betingade förpackningar

 

Förpackningens roll kan variera beroende på konsumentens behov och produkten i fråga. En förpackning kan exempelvis spela en direkt funktionell roll, eller en mer tilltalande roll med estetisk och emotionell funktion.

 

– Förpackningen till en gurka spelar till exempel en funktionell roll genom att skydda innehållet från att bli skadat eller förlora sin färskhet, medan förpackningen till en parfym spelar en estetisk roll genom sitt visuella uttryck. För en parfym är förpackningen en del av upplevelsen och förstärker den emotionella kopplingen till produkten, säger Urban.

 

Mellan dessa två ytterligheter finns det en mängd olika funktioner en förpackning kan ha. Det kan inkludera allt från att kommunicera produktinformation till att differentiera sig från konkurrenter.

 

– Det är en strategisk övervägning för att skapa en förpackning som är i linje med konsumenternas behov. Genom att förstå vilka funktioner och egenskaper som är mest relevanta för målgruppen kan man utforma en förpackning som tilltalar och engagerar dem på bästa sätt.

 

Renovera, innovera och skapa disruption

 

Genom att observera konsumenternas beteenden är det möjligt att få en djupare förståelse för deras behov även i framtiden. För att framgångsrikt förvalta ett varumärke fokuserar Motherland på tre centrala faktorer: att renovera varumärket, presentera innovationer och skapa disruption.

 

– Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan vi väcka känslor hos konsumenterna och skapa en starkare koppling till varumärket. Att vara uppmärksam på förändringar i omvärlden och anpassa sig efter dem är avgörande för att överleva på en snabbrörlig och konkurrenskraftig marknad, säger Urban.

 

Scanpack Pop-up 2023

 

Katarina Mild, VD på Lejonet och Björnen
Katarina Mild, VD på Lejonet och Björnen

På Scanpack Pop-up kommer Urban Karlstam, Senior strateg på Motherland, att dela med sig av tankeväckande insikter om hur människor fungerar och agerar i köpögonblicket. Tillsammans med Katarina Mild, VD för Lejonet och Björnen kommer han också att berätta om hur Lejonet och Björnens varumärke har renoverats, innoverats och bjudit på disruptioner som bevarat och stärkt varumärket.

 

– Vi kommer att dela med oss av hur vi har arbetat utifrån ett konsumentperspektiv och lyckats skapa relevans för kunden att fortsätta besöka Lejonet och Björnen. Vi kommer att exemplifiera olika justeringar vi genomfört för att stärka varumärkets uttryck, berättar Urban.

 

– Vi kommer också att beröra olika konsumentbeteenden och andra psykologiska aspekter som avgör i köpögonblicket, avslutar han.

 

Urban Karlstam och Katarina Mild föreläser torsdag 14 september 2023, kl. 13.05-13.45, på G4, Plan 2.

 

Vill du veta mer?

 

Om Scanpack Pop-up
Scanpack Pop-up 2023 är mötesplatsen för aktörer inom förpackningsbranschen. En fullspäckad halvdag med intressanta föreläsningar och seminarier som berör branschens utmaningar tillika möjligheter, idag och i framtiden. Läs mer och köp biljett »