Besökargrupper

Scanpack besöks av inköpare, produktionsansvariga, avdelningschefer, konstruktörer, IT-specialister, marknadsansvariga, säljare, designers, produktutvecklare och företagsledare från följande branscher:

• Förpackningsindustrin
• Livsmedels- och dryckesindustrin
• Kemisk industri
• Wellpappförpackningar
• Plastförpackningar
• Övrig tillverkningsindustri
• Reklam & marknadsföring
• Parti-/agenturhandel
• Transport
• Med flera…

Kontakta oss

Hör av dig till oss

Produktgrupper

Hitta din lösning på Scanpack