System. Maskiner. Utrustning. Material. Metoder.

Scanpack är den kompletta förpackningsmässan.

Produktgrupper

• Transportförpackningar
• Konsumentförpackningar
• RFID
• Biopack
• Etikett- och märkutrustning
• Övriga förpackningsprodukter och tjänster
• Datorstyrd utrustning
• Doseringsutrustning

• Förpackningsmaskiner- och utrustning
• Förpackningsmaterial
• System (maskiner och material)
• Råvaror
• Styr- och reglerutrustning
• Interna system
• Digitala tryckpressar
• Kontraktpackning

Kontakta oss

Hör av dig med dina frågor

Besökargrupper

Vilka besöker Scanpack?