Toolkit för marknadsföring

Här finns material som utställare kan använda i sin kommunikation med kunder och andra målgrupper inför årets mässa. / Here are materials that exhibitors can use in their communication with customers and other target groups for this year's fair.

Här finns material som utställare kan använda i sin kommunikation med kunder och andra målgrupper inför årets mässa. / Here are materials that exhibitors can use in their communication with customers and other target groups for this year's fair.

Svenska banners

Banner för sociala medier

» JPG 1080 x 1080

» JPG 1200 x 627

Banner för sociala medier

» JPG 1080 x 1080

» JPG 1200 x 627

 

Banner för sociala medier

» JPG 1080x 1080

» JPG 1200 x 627

 

Banner för nyhetsbrev

» JPG 1000 x 300

English banners

Banner för sociala medier

» JPG 1080 x 1080

» JPG 1200 x 627

Banner för sociala medier

» JPG 1080 x 1080

» JPG 1200 x 627

Banner för sociala medier

» JPG 1080 x 1080

» JPG 1200 x 627

Banner för nyhetsbrev

» JPG 1000 x 300

Övrigt

Svensk mailsignatur

» JPG 380 x 170

Engelsk mailsignatur

» JPG 380 x 170

Gör din egen banner

Se till att dina kunder vet var de hittar dig på mässan. Gör er egen banner med ett enkelt klick. Fyll i ditt eller företagets namn och monternummer. Den färdiga bannern kan du använda i din mailsignatur, på hemsidan eller i nyhetsbrev.

Create your own banner in English

Make sure your customers know where to find you at the fair. Make your own banner with a simple click. Fill in your name or company’s name and stand number. You can use the finished banner in your email signature, on the website or in newsletters.

 

Create banner in English »

Bildbank / Image bank

Här finns bilder som utställare får använda för marknadsföring av Scanpack i egna kanaler.

Here are images that exhibitors can use for marketing Scanpack in their own channels.