Scenprogram 2022

Scenprogrammen uppdateras löpande

Scenprogrammen uppdateras löpande

Fyra scener

På Scanpack finns fyra scener med olika inriktning: Superbrandscenen för verksamhetsnära frågor, Techscenen för teknikutveckling och infrastruktur, Scanpack Summit för visionära och strategiska frågor och Scanpack Pioneers som är scenen för innovation och affärsutveckling. Programmen för respektive scen släpps inom kort.