Å&R Carton AB

  • Plats: B04:20

Beskrivning

VÅRA FÖRPACKNINGAR SKYDDAR, BEVARAR OCH MARKNADSFÖR INNEHÅLLET
Å&R Carton är en av Europas ledande leverantörer av kartongförpackningar. Med 2850 medarbetare och 13 fabriker i tio länder, levererar företaget kartongbaserade förpackningslösningar för en rad olika konsumentprodukter.
Med fokus på att maximera affärsnyttan av förpackningar för kunderna erbjuder vi lösningar som skapar värde för varumärken och som möjliggör verksamhetsförbättring.
Våra förpackningar skyddar och bevarar innehållet, gör det enkelt för konsumenten och hjälper till att marknadsföra den packade produkten.
Å&R Carton ingår i ÅR Packaging.

Adressuppgifter
Å&R Carton AB
Box 177
221 00 Lund
SVERIGE
telefon
+46 462873300
Följ utställaren på